menu
e-boekhouden

Groei scaleups zet nog niet door

Groei scaleups zet nog niet door

De groei van het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland heeft het afgelopen jaar een daling ingezet. Nam deze groep ondernemingen in 2017 nog met 18 procent toe, vorig jaar kwam de aanwas niet verder dan 7 procent.

Het lijkt erop dat de aandacht die er momenteel is voor het stimuleren en ondersteunen van startups niet genoeg is om tot grotere aantallen van nieuwe scale-ups te komen. Die conclusie trekt het Erasmus Center for Entrepreneurship, dat jaarlijks onderzoek hoeveel ondernemers in ons land een groeispurt doormaken.

2.880 scaleups in Nederland
In hun onderzoek definiëren ze een scaleup als een bedrijf met minstens 10 werknemers dat gedurende drie jaar gemiddeld met minstens 20 procent groeit in werknemers en/of omzet. Eind vorig jaren waren er 2.880 van dit soort bedrijven actief in ons land. Zij vertegenwoordigen 5,6 procent van alle Nederlandse bedrijven die minstens tien mensen in dienst hebben.

De groei van het aantal scaleups in Nederland.
De groei van het aantal scaleups in Nederland.

Scaleups vormen een belangrijk onderdeel van de arbeidsmarkt. Bij dit type onderneming kwamen er zo’n 220.000 banen bij in de periode 2015-2018. Hiermee zijn scaleups verantwoordelijk voor 30 procent van de totale banengroei in ons land in die periode.

Maar de groei van het aantal scaleups is ondertussen wel flink afgenomen. Groeide dit type onderneming in 2017 nog met 18 procent, vorig jaar was die toename slechts 7 procent. Volgens ECE-directeur Justin Jansen komt dit omdat ondernemers worstelen met het aantrekken van nieuw talent, het verkrijgen van vervolgfinanciering en het organiseren van hun organisatie.

2 kritieke terugvalmomenten voor scaleups

Volgens hem zijn er twee belangrijke terugvalmomenten bij scaleups. De eerste vindt plaats na de eerste groeispurt, zo ergens tussen het vijfde en achtste jaar dat een onderneming bestaat. De twee zit ergens tussen het achttiende en drieëntwintigste jaar.

Aantal scale-ups in Nederland
Aantal scale-ups in Nederland, verdeeld per leeftijd van het bedrijf.

Reacties