menu

Arbeidscontract opstellen

Het opstellen is niet verplicht aangezien een mondelinge afspraak hierin ook rechtsgeldig is. Maar door de juridische eigenschappen is het opstellen van een arbeidscontract eigenlijk onmisbaar als je besluit iemand in dienst te nemen. Daarom is het van belang dat je weet welke zaken er per se in een arbeidscontract horen te zitten als je deze gaat opstellen.

Je kan ervoor kiezen om zelf een arbeidscontract op te stellen, maar je kunt dit ook simpel uitbesteden. Grotere bedrijven laten dit vaak over aan juristen en advocaten wat het een vrij kostbaar gebeuren maakt. Dit resulteert meestal wel in de beste persoonlijke documenten wat bij lastige situaties geen overbodige luxe is.

Bij een simpeler arbeidscontract kun je ook gebruik maken van zogenaamde standaardcontracten. Op arbeids-contract.nl kun je voor 49,- binnen een kwartier een arbeidscontract zelf opstellen.

Zelf een arbeidscontract opstellen
Indien je helemaal niet gebruik wilt maken van voorbeelden of templates kun je er ook voor kiezen het arbeidscontract geheel zelf te schrijven. Let in ieder geval op dat de (meeste) van de volgende zaken in ieder geval zijn opgenomen:

•    Naam en woonplaats van je bedrijf en van de werknemer;
•    Plaats waar het werk wordt verricht;
•    Functie van de werknemer;
•    Datum waarop de werknemer in dienst treedt;
•    Duur van de overeenkomst;
•    Arbeidsduur per dag/week;
•    Het loon;
•    Termijn van uitbetaling;
•    Hoogte van het vakantiegeld;
•    Aantal vakantiedagen;
•    Duur van de opzegtermijn;
•    Duur van eventuele proeftijd;
•    CAO, indien die van toepassing is;
•    Pensioenregeling, indien die van toepassing is.

Aanvullende zaken in het arbeidscontract
Ook afspraken over het werken bij concurrenten (concurrentiebeding), en gebruik van beeld- of tekstueel materiaal (intellectueel eigendomsrecht), alsmede het delen van informatie die op de werkvloer wordt opgedaan (geheimhoudingsbeding) kun je beter maar wel opnemen tijdens het opstellen van een arbeidscontract, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan.

Maar door enkel dit soort dingen te benoemen ben je er nog niet. Elk arbeidscontract moet passen bij de individuele werknemer met wie het is aangegaan. Als je verschillende mensen in dienst neemt of wil nemen, dan kan je dus aardig wat tijd kwijt zijn aan het opstellen van deze contracten.

Helemaal als de een voor bepaalde tijd werkt, de ander een minimum-urencontract heeft en nog iemand anders weer aan de slag gaat als oproepkracht. Denk er dus goed over na of je het opstellen van arbeidscontracten zelf gaat doen of dat je er iemand voor inhuurt.