MKB-sector en financiers sluiten overeenkomst

MKB-sector en financiers sluiten overeenkomst

Deze week ondertekenden MKB Nederland en Stichting MKB Financiering met verschillende financiële instellingen een overeenkomst. In de overeenkomst staan afspraken om de financiering van het mkb toegankelijker en eenvoudiger te maken. Het is voor het eerst dat publieke en private financiers op deze manier samenwerken om de financiering van het kleinbedrijf te verbeteren.

Eerder schreven we al dat het mkb een aanjager nodig heeft om de financieringsproblematiek in de sector op te lossen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het Nederlandse mkb 40 procent vaker afhaakt in de zoektocht naar financiering dan buitenlandse collega’s. Dit komt door dure leningen en een ingewikkelde zoektocht naar de juiste financier.

Samenwerking sector en banken

Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft al subsidie toegezegd aan Stichting MKB Financiering om een financieringshub voor het mkb te ontwikkelen. Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering, gaf in september al aan dat de stichting bezig was om banken achter het initiatief te krijgen. Het ondertekende verdrag van deze week laat zien dat dit ondertussen gelukt is.

‘Goed startpunt om te werken aan inclusievere financieringsmarkt.’

Het verdrag heet het Nationaal Convenant MKB-Financiering en is ondertekend door MKB Nederland, Stichting MKB Financiering, de Nederlandse Vereniging van Banken, Qredits, Invest-NL en Invest-International. “Ik ben zeer verheugd dat onze inspanningen om de financieringsmarkt voor kleine ondernemingen toegankelijker te maken nu brede steun krijgen van zowel publieke als private financiers. Dit convenant is een goed startpunt om de komende jaren te werken aan een inclusievere financieringsmarkt met passende financiering voor alle ondernemers”, aldus Ronald Kleverlaan.

Doelen van het convenant

De ondertekenende partijen gaan onder meer samen werken aan de financieringshub, zodat het mkb makkelijker passende financiering kan vinden. Ook willen de partijen dat er meer mkb-financieringsadviseurs komen. Daarnaast gaat de groep actief beleid voeren om meer Europees kapitaal aan te trekken van institutionele financiers, om financiering voor het mkb goedkoper te maken.

Het verdrag heeft een looptijd tot 2030.

Het verdrag heeft een looptijd tot 2030 en de partijen zien het als een startpunt voor verdere afspraken. Deze week is het verdrag ook aangeboden aan minister Adriaansens, om ondersteuning in de vorm van een speciaal gezant MKB-Financiering vanuit de overheid te vragen. De gezant moet een aanjager voor het mkb zijn en de voortgang van de afspraken bewaken.

Erkenning van uitdagingen

“Het is voor eerst dat alle betrokken partijen samen erkennen dat we op de financieringsmarkt uitdagingen hebben en dat het mkb nu onvoldoende wordt bediend”, vertelt Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland. “Ondernemers met een relatief kleine financieringsvraag komen moeilijk aan krediet, de non-bancaire markt ontwikkelt zich snel maar kampt met een tekort aan kapitaal, en zo zijn er tal van knelpunten die we met elkaar in kaart hebben gebracht en gaan aanpakken.”

‘Begin 2024 moeten de eerste effecten al merkbaar zijn.’

“Begin 2024 moeten de eerste effecten al merkbaar zijn. Dan moeten mkb-bedrijven al sneller aan een krediet kunnen komen’, aldus Ronald Kleverlaan.

Foto: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Pleuni

Pleuni

Pleuni Jacobs werkt sinds 2019 bij Zietuwel, waar ze nieuwsberichten schrijft voor Ondernemen & Internet.

Bekijk alle berichten van Pleuni

Gerelateerde berichten