menu
e-boekhouden

Mkb lichtelijk optimistisch over 2014

Hoewel 2013 niet het beste jaar was voor ondernemers, mede ook dankzij de recessie, durven ondernemers uit het mkb toch met lichtelijk optimisme vooruit te kijken. Bijna zes op de tien mkb’ers verwacht komend jaar een beter resultaat te behalen. Er lijkt zelfs iets meer vertrouwen te zijn in overheidsmaatregelen ten opzichte van 2012.

De meerderheid van 57% die goede dingen verwacht van 2014 is een stijging van de laatste jaren; eind 2012 lag het percentage namelijk nog op 45 procent, terwijl het eind 2011 om 50 procent ging. Het mkb is optimistisch, maar houdt wel een zeer afwachtende houding aan, zo blijkt uit de enquête die Flynth Adviseurs en Accountants traditioneel houdt aan het einde van een jaar. Zo is voor 2014 slechts één op de tien ondervraagde ondernemers van plan om meer dan 100.000 euro te gaan investeren. In 2007 was dit percentage nog 32%, terwijl ook in 2012 nog altijd zo’n 12 à 13% bereid was om meer dan een ton te gaan investeren.

Vergrijzing onder ondernemers
Overigens is nog geen 5% van de ondervraagde ondernemers jonger dan 36 jaar; veertig procent is tussen de 36 en 50 jaar oud, terwijl de overige 55% (de meerderheid dus!) 51 jaar of ouders is. Je mag dus spreken van enige vorm van vergrijzing onder ondernemers. Van de 51+’ers verwacht bijna één op de vijf het bedrijf binnen enkele jaren te gaan overdragen. Bijna de helft van de ondernemers heeft een familiebedrijf. Vier op de tien mkb-ondernemingen in ons land heeft geen personeel in dienst.

Al met al zijn ondernemers wel te spreken over het afgelopen jaar. Driekwart van de ondernemers geeft zichzelf een 6,4 wat betreft de financiële prestaties van de onderneming. Daarmee is dat cijfer hetzelfde als in 2012, al is het percentage dat het eigen bedrijf een acht of hoger geeft wel lichtelijk gedaald, van 28 naar 26 procent. Meer dan acht op de tien ondernemers geeft aan tevreden te zijn wat betreft het versterken van hun concurrentiepositie. Ook over de balans tussen werk en privé (gemiddeld rapportcijfer: 6,5) en het personeel (7,6) zijn we in ons land tevreden.

Meer belemmeringen in 2014
Waar vorig jaar nog zo’n 41% van de ondernemers te maken had met een afgenomen vraag, is dat percentage dit jaar gelukkig iets gedaald naar 38%. Voor bijna vier op de tien ondernemers is de stagnatie van vraag iets wat wordt gezien als een grote, tot zeer grote belemmering. En van de overheid moeten ondernemers het ook niet hebben, als we de cijfers mogen geloven. Eén op de drie noemt de regeldrukverlaging op de vraag wat het kabinet als prioriteit moet stellen dit jaar. Zo’n 28% denkt dat er meer belemmeringen bijkomen, als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Desondanks is het vertrouwen in de overheid in crisistijd wel licht toegenomen.

Maar los van hoe de overheid het doet in crisistijd, krijgt het vertrouwen dit jaar nog maar van 37% een zes of hoger, terwijl dat in 2012 nog bij 42% van de gevraagden het geval was. Het kabinet onder leiding van minister-president Rutte krijgt in ons land een gemiddeld rapportcijfers van 4,7, dat was het jaar ervoor nog een 5.

Voor 2014 worden de grootste zakelijke kansen gezien in het investeren in kennis, het meer omzet halen bij bestaande klanten en het uitbreiden van efficiency en innovatie. Het voornemen om werk uit te besteden of nieuw personeel in dienst te nemen, stijgt nauwelijks. Dit jaar verwacht bijna één op de vijf mkb’ers dit te doen.

Reacties