Overlevingskans nieuwe bedrijven groeit

Overlevingskans nieuwe bedrijven groeit

Maar liefst 65 procent van de bedrijven die in 2015 zijn opgericht, bestaat vijf jaar later nog steeds. De overlevingskansen voor ondernemers zijn daarmee groter dan ruwweg tien jaar geleden. In 2010 was het overlevingspercentage na vijf jaar nog 56 procent.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze lopen tot en met 2020, waardoor de gevolgen van de pandemie en huidige economische situatie niet zijn meegenomen. Recentere data van CBS wijzen uit dat het aantal bedrijven in 2021 toenam met maar liefst 8.5 procent. In dat jaar werden er ook minder bedrijven opgeheven.

65% nieuwe bedrijven bestaat 5 jaar later nog

Van de 153.000 bedrijven die in 2015 zijn opgericht, bestaan er in 2016 nog 95 procent, in 2018 ruim driekwart en in 2020 maar liefst 65 procent. In 2010 was de 5-jarige overlevingskans van ondernemingen nog maar 56 procent. De kans dat bedrijven ten minste vijf jaar standhouden is dus met 9 procentpunten gegroeid.

De overlevingskans is met 9 procentpunten gegroeid.

26.000 nieuwe werkgevers erbij in 2020

Voor nieuwe werkgevers zijn de vooruitzichten ook beter geworden. De kans dat zij vijf jaar blijven bestaan is toegenomen van 44 procent in 2015 naar bijna 50 procent in 2020. Werkgevers zijn wel in de minderheid: in 2020 kwamen er bijna 26.000 nieuwe werkgevers bij, ten opzichte van zo’n 200.000 nieuwe bedrijven in het algemeen.

Bouw, energie en dienstverlening beste kansen

Bedrijven in de bouwnijverheid hebben de beste kans op overleven: ruim 70 procent bestaat nog na vijf jaar. Bedrijven in energievoorziening en specialistische zakelijke diensten staan op de tweede plek. In beide sectoren mag maar liefst 67 procent hun vijfde verjaardag vieren.

De vijfjarige overlevingskans van webshops is 47% in 2020.

Daarnaast neemt de kans van slagen voor retailers toe. De vijfjarige overlevingskans voor fysieke winkels nam toe van 45 procent in 2015 naar 65 procent in 2020. Voor nieuwe webshops is het percentage dat minstens vijf jaar bestaat in deze periode gegroeid van 36 naar 47 procent.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten