Kenniscoalitie: ‘investeren in onderzoek en innovatie is nodig’

Kenniscoalitie: ‘investeren in onderzoek en innovatie is nodig’

Een volgend kabinet moet vasthouden aan het groeipad naar onderzoeks- en innovatie-investeringen van drie procent van het bruto binnenlands product. Dit moet voorkomen dat Nederlandse techbedrijven achterop raken in de internationale technologierace.

Meerdere organisaties uit het onderzoeks- en innovatieveld hebben zich verenigd in de Kenniscoalitie, waar ook MKB-Nederland en VNO-NCW deel van uit maken. Zij willen dat een volgend kabinet blijft investeren in onderzoek en innovatie.

3% van bbp voor onderzoek en innovatie

“Om in een veranderende geopolitieke context van alle grote maatschappelijke transities een succes te maken, is het belangrijk dat we de komende jaren extra blijven investeren in onderzoek & innovatie. Daarbij is het van belang dat we vasthouden aan de doelstelling dat 3 procent van ons bbp wordt gereserveerd voor onderzoek en innovatie (R&D). Verder is het zaak dat het Nationale Groeifonds beschikbaar blijft voor technologie en wetenschap en dat nieuwe kennis en innovaties beter worden omgezet naar commerciële producten en diensten (valorisatie)”, aldus de Kenniscoalitie.

‘Europa dreigt in achterstand te raken in de ontwikkeling van technologieën als AI.’

Volgens de belangenorganisatie dreigt Europa in achterstand te raken wat betreft de ontwikkeling van technologieën zoals AI en biotechnologie. Het wil dat het Nationaal Groeifonds beschikbaar blijft voor publiek-private onderzoeks- en innovatieprojecten. Deze projecten vormen namelijk de basis voor duurzame groei.

Omzetten van kennis in producten

Daarnaast geeft de organisatie aan dat het belangrijk is nieuwe ontwikkelde kennis om te zetten naar producten of diensten. In Nederland ligt daarin nog ruimte voor verbetering.

‘We laten het vaak na om kennis om te zetten naar bedrijvigheid in Nederland.’

“We ontwikkelen kennis van wereldklasse, maar laten het vaak na om deze kennis om te zetten naar bedrijvigheid in Nederland, waardoor buitenlandse partijen er mee aan de haal gaan. Daarom is het belangrijk dat een volgend kabinet streeft naar een ecosysteem waarin onderzoeksinstellingen en bedrijven kennis ontwikkelen en uitwisselen, én vervolgens weten om te zetten naar commerciële toepassingen.”

Pleuni

Pleuni

Pleuni Jacobs werkt sinds 2019 bij Zietuwel, waar ze nieuwsberichten schrijft voor Ondernemen & Internet.

Bekijk alle berichten van Pleuni

Gerelateerde berichten