menu
e-boekhouden

Website Staat van het Mkb gelanceerd

Vandaag is het online platform ‘De Staat van het MKB’ gelanceerd. Met dit initiatief willen de overheid, het bedrijfsleven en diverse kennisinstellingen de kennis over het midden-en kleinbedrijf in ons land verbeteren. De site bevat relevant nieuws en feiten en cijfers. Tegelijkertijd met de site werd ook een kernpublicatie gedeeld met daarin de huidige staat van het mkb.

Het online platform werd vanmorgen door koningin Máxima, die zich al jarenlang bezighoudt met microfinanciering voor ondernemers, gelanceerd in de Malietoren in Den Haag. Op Staatvanhetmkb.nl worden allerlei basiscijfers over het midden- en kleinbedrijf gepubliceerd. Die cijfers zijn samengesteld door het CBS, één van de partijen die verantwoordelijk is voor het platform. Naast het statistiekenbureau zijn ook het ministerie van Economische Zaken, MKB Nederland en Dutch Academy of Research in Entrepreneurship betrokken bij het initiatief.

Dat wil niet zeggen dat gegevens op de site alleen van deze partijen komt. De Staat van het MKB is een open platform en nodigt andere partijen dan ook uit om relevante data te delen via de site. “Goed beleid voor, en dienstverlening aan, het mkb vraagt om toereikende kennis over wat het mkb precies is, welk belang mkb-bedrijven dienen en waar zij tegen aanlopen. Met een verbetering van die kennisbasis, worden de mogelijkheden om het mkb (en daarmee de economie) verder te helpen ook verbeterd”, zo luidt het idee achter de website.

Tegelijkertijd met het lanceren van de website is ook de kernpublicatie ‘De Staat van het mkb 2015’ verschenen, waarin het CBS de situatie van het midden- en kleinbedrijf in Nederland beschrijft. In het rapport wordt onder andere stilgestaan bij het belang van het mkb voor de economie, hoe Nederland het doet ten opzichte van andere landen en hoe de gemiddelde mkb’er eruitziet.

Reacties