menu

Veel ZZPers voelen crisis

Voor veel zelfstandig ondernemers is de crisis nog niet voorbij. Velen sloten 2009 af met een dalende omzet en een lager inkomen.

Waar ZZP’ers in november van vorig jaar nog overwegend positief waren ziet het er nu een stuk minder rooskleurig uit voor veel zelfstandigen zonder personeel. De positieve vooruitzichten van vorig jaar werden niet ondersteund door goede resultaten, veel ZZP’ers meldden dalende omzetten aan het eind van 2009. Het vertrouwen in de kansen van het eigen bedijf daalde in december dan ook aanzienlijk.

Dit blijkt uit de FNV ZZP cirisisindex, die maandelijks meet hoe hard ZZP’ers getroffen worden door de crisis. Veel ZZP’ers werken minder uren door de crisis en moeten fink op hun inkomen inleveren. Gemiddeld is het inkomen van zelfstandigen met 12% gedaald.

De crisis uit zich ook in het aantal zelfstandigen dat ophoudt met ondernemen. In het derde kwartaal van 2009 nam het aantal ZZP’ers met 20.000 af.

Toch telde de KvK ook dit jaar weer een recordaantal nieuwe inschrijvingen. Van de 279.000 nieuwe inschrijvingen waren er 120.000 ZZP’er. Het grote aantal inschrijvers werd echter deels veroorzaakt doordat inschrijving bij de KvK per 1 juli 2008 verplicht is voor veel beroepen waarbij dit voorheen niet het geval was, en de inschrijftermijn hiervoor eindigde op 1 januari 2010.

Ondanks de gevolgen van de crisis hebben de meeste ZZP’ers toch vertrouwen in het nieuwe jaar. Ze zien 2010 als een jaar vol nieuwe mogelijkheden en herstel.

Reacties