menu

Politiek veel invloed op ondernemers

Ondernemers ervaren veel invloed van de landelijke politiek. Niet alleen de economische beslissingen maar ook de voorstellen op het gebied van onderwijs, zorg of veiligheid hebben direct invloed op de onderneming.

Uit eigen onderzoek onder 199 ondernemers in de maand mei blijkt dat 57,3% aangeeft een directe invloed te ervaren van de landelijke politiek op de onderneming. De politiek lijkt ook meer dan ooit politieke aandacht te hebben voor ZZPers. De grootste invloed die wordt ervaren, is die (hoe kan het ook anders) in de portemonnee. De economische plannen van de verschillende partijen worden uitgebreid doorgenomen door ondernemers. De huidige economische ontwikkelingen worden direct beïnvloed door de uitslag, straks op 9 juni.

Maar los daarvan geeft een opvallend groot percentage aan dat naast de economie ook de andere punten uit het programma direct invloed hebben op hoe hun onderneming er straks uitziet. Ondernemers blijken goed op de hoogte van de verschillende programma’s van de politieke partijen. Meerdere deelnemers gaven in details aan welk programma gunstig of ongunstig voor hun onderneming zou uitpakken.

Niet iedereen maakt zich direct druk om de politiek, ook al erkennen ze dat het wel invloed heeft. 19,6% geeft aan dat de politiek nooit een excuus mag zijn voor het succes of falen van de onderneming. Succes bepaal je zelf! Zo geeft deze groep aan.

3,5% vindt dat de invloed meer op het privéleven van invloed is dan op de onderneming. Slechts 4 mensen van de totale 199 deelnemers geeft aan dat de landelijke politiek maar weinig invloed heeft op de onderneming.

Bron: Eigen onderzoek.

Reacties