menu

Ondernemers zijn positief over 2016

Ondernemers in Nederland zijn goed te spreken over het volgende jaar. Er zijn nu meer bedrijven die een groei van de werkgelegenheid bij hun bedrijf verwachten dan zij die een krimp voorzien. Dat is zo voor het eerst sinds vijf jaar. Ook denken ondernemers volgend jaar meer omzet te halen, meer investeringen te doen en meer te exporteren.

Dit blijkt uit onderzoek van onder andere het CBS, de Kamer van Koophandel en MKB-Nederland. Daaruit kwam naar voren dat 18 procent van de ondervraagde ondernemers denkt dat hun personeelsomvang zal toenemen in het komende jaar. Aangezien het percentage dat verwacht dat die omvang juist afneemt 13 procent bedraagt, is voor het eerst in vijf jaar een positievere gedachte over de toekomstige omvang van het personeelsbestand. Het zijn met name bedrijven actief in de groothandel, de zakelijke dienstverlening en de informatie en communicatie die een uitbreiding van hun personeel voorzien.

Ondernemers ook positief over omzet
Wat de omzet betreft, zijn ondernemers ook positief gestemd. In alle sectoren wordt een stijging van de verkopen verwacht. Meer dan één op de drie bedrijven (37 procent) denkt dat er meer zal worden omgezet dan in 2015. Slechts 9 procent verwacht een lagere omzet, wat betekent dat per saldo 28 procent van het Nederlandse bedrijfsleven verwacht de omzet te laten groeien. Wat betreft de omzet in het buitenland hebben per saldo 19 procent van de ondernemers een roze bril op.

Uit hetzelfde onderzoek kwamen naar voren dat het actuele ondernemersvertrouwen aan het begin van het vierde kwartaal weliswaar positief was, het lag wel iets lager dan een kwartaal daarvoor. Dat neemt niet weg dat de vertrouwensindicator al twee jaar lang positief uitslaat, sinds het eind van 2013 is het vertrouwen niet meer negatief geweest.

Reacties