menu

Mkb blijft verantwoordelijk voor loondoorbetaling

Midden- en kleine bedrijven blijven toch zelf verantwoordelijk voor het doorbetalen van loon als hun personeel het tweede jaar van ziekte ingaat. Even leek het erop dat een alternatief mogelijk was, maar minister Asscher van Sociale Zaken zet daar nu toch een streep door.

Als je zelf ziek wordt heeft dat natuurlijk veel invloed op je bedrijf. Maar ook een zieke medewerker kan financieel grote gevolgen hebben. Voor veel ondernemers is dit risico zo groot, dat ze er zelfs voor kiezen om minder snel personeel aan te nemen. Het verkleinen van dit risico zou dus een positieve invloed op de werkgelegenheid kunnen hebben.

Officieel is het allemaal nog niet bevestigd, maar De Telegraaf haalt bronnen aan die zeggen dat de PvdA-bewindsman de Tweede Kamer over deze kwestie zal informeren op Prinsjesdag. Afgelopen mei wilde de Kamer nog dat werkgevers minder huiverig zijn om vast personeel aan te nemen. Om dat te bereiken zou de verplichting om twee jaar loon door te betalen bij ziekte aangepast moeten worden. Het CPB becijferde toen dat het beperken van die verplichting tot één jaar de overheid zo’n 800 miljoen zou kosten.

Mogelijke oplossingen
Een optie was om de werkgevers en de vakbonden gezamenlijk op te laten draaien voor de loondoorbetaling van ziek personeel. De VVD wilde de verantwoordelijkheid verschuiven van werkgever naar werknemer en dat werkgevers alleen nog maar moeten doorbetalen als de ziekte via het werk is veroorzaakt. Een andere mogelijkheid was dat de overheid het tweede jaar loondoorbetaling zou overnemen. En heel kleine bedrijven hoeven dan alleen de knip te trekken voor het eerste halfjaar.

Geen draagvlak voor inperken loondoorbetaling
Hoe het ook precies aangepakt zou worden, veel ondernemers hoopten in ieder geval dat de loondoorbetaling ingeperkt zou worden. Maar daar lijkt nu niet voldoende draagvlak voor te zijn, melden ingewijden.

Reacties