Wat kost het Handelsregister voor de KvK?

Wat kost het Handelsregister voor de KvK?

De uitvoering van de Handelsregisterwet ligt in handen van de Kamer van Koophandel. Voor de ondernemer zijn de jaarlijkse kosten komen te vervallen, maar het register kost de overheid veel geld. De Open State Foundation wil weten hoeveel, zodat ze dit kunnen vergelijken met landen waar het handelsregister openbaar is.

De Kamer van Koophandel is in ons land belast met de taak om de Handelsregisterwet uit te voeren. In dit register staan alle bedrijven en rechtspersonen van Nederland. Maar waar in sommige andere landen deze gegevens openlijk beschikbaar zijn voor andere organisaties, is dat in Nederland niet zo. En daar komt regelmatig kritiek op. Eerder schreven wij al over uitspraken van Alexander Klöpping, en nu wil OSF dus de cijfers inzien, om daar een inhoudelijke discussie mee te kunnen voeren.

‘Mogelijk financiële gevolgen voor KvK’

De uitvoering van de Handelsregisterwet is momenteel onderwerp van debat in de Tweede Kamer. Toegang tot deze data is daarbij een belangrijk onderdeel. “Als financiële gevolgen voor de Kamer van Koophandel naar voren worden gebracht als mogelijke obstakel dan moet inzichtelijk worden gemaakt hoeveel de uitvoering van het handelsregister daadwerkelijk kost”, zo beredeneert Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation, de keuze om een Wob-verzoek in te dienen.

En wil je een goed geïnformeerde discussie houden over de uitvoering van de Handelsregisterwet, dan is het wel handig om te weten hoeveel kosten de uitvoerder hiermee maakt. Maar de Kamer van Koophandel heeft haar jaarrekeningen niet gedeponeerd. Enkele jaren werd er ook al een informatieverzoek gedaan om inzage te krijgen in de jaarrekening 2014 van de KvK. En toen bleek dat de kosten voor het beheren en exploiteren van het handelsregister flink hoger lagen dan die van landen waar dergelijke gegevens wél als open data beschikbaar zijn.

‘Openheid van data levert innovatie en kostenbesparing op’

“Doordat het handelsregister niet beschikbaar is als open data worden dagelijks maatschappelijke en economische baten gemist en innovatie belemmerd”, aldus El Fassed. “Nu de Tweede Kamer zich buigt over de handelsregisterwet is het van belang dat bekend is hoeveel de uitvoering van het handelsregister daadwerkelijk kost.”

Bijna twee jaar geleden werd overigens bekendgemaakt dat een deel van het handelsregister openbaar zou worden en dat ondernemers 25 keer per jaar het register gratis mogen inzien.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten