menu

FNV Zelfstandigen herkent armoede onder ondernemers

Uit het dinsdag gepresenteerde Monitor Inkomens Ondernemers van het EIM bleek dat zelfstandige ondernemers vaker een laag inkomen hebben dan andere groepen in de Nederlandse economie. Een op de acht zelfstandigen (12,4 procent) had in 2006 een inkomen onder de armoedegrens.

Uit het onderzoek bleek verder dat vooral in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe het aantal ondernemers met een laag inkomen relatief hoog is, evenals in de grote steden. Vooral onder alleenstaande zelfstandigen met of zonder kinderen is het percentage lage inkomens hoog, 1,5 tot 2 keer hoger dan gemiddeld. Ook onder de eerste generatie westerse en niet-westerse allochtone ondernemers is het percentage relatief hoog: respectievelijk 21 en 27 procent. Onder startende ondernemers bedraagt het percentage lage inkomens 23 procent. Armoede onder zelfstandige ondernemers is verder geconcentreerd in de landbouw, horeca en detailhandel volgens het onderzoek.

 FNV Zelfstandigen herkent het geschetste beeld uit het onderzoek, maar wil benadrukken dat er ook een heel grote groep ondernemers is die zich in deze moeilijke economische tijden goed staande houdt.

 “De lage inkomens komen vooral voor bij zelfstandige ondernemers in de meer traditionele beroepsgroepen, zoals de agrarische sector en kleine, lokale winkeliers zoals de spreekwoordelijke snackbar op de hoek. Ook bij ons is dit beeld bekend en we krijgen dit bevestigd door geluiden van leden uit deze sectoren. Het onderzoek heeft betrekking op de cijfers uit 2006, maar ik verwacht dat deze cijfers alleen maar sterker zijn geworden in deze economische tijden”, aldus Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen. “Er zijn echter ook veel minder kwetsbare zzp’ers die wel een goed inkomen genereren uit hun ondernemingen. Veel zzp’ers beschikken over de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en ervaring en zijn daardoor minder gevoelig voor de huidige conjuncturele tegenwind.”

 FNV Zelfstandigen wil verder graag een aantal mogelijke oplossingen aandragen voor de zelfstandige ondernemers die het momenteel moeilijk hebben. Zo heeft de Nederlandse overheid onlangs aangekondigd € 15 miljoen vrij te maken voor microkredieten voor startende ondernemers. Mensen die een goed bedrijfsplan hebben, maar geen lening kunnen krijgen bij een bank kunnen sinds medio januari 2009 via dit fonds maximaal € 35.000 lenen. Ook heeft de overheid € 12 miljoen beschikbaar gesteld voor (uitgebreide) borgstellingen. De  sinds 1 juli 2007 onder verantwoordelijkheid van SZW lopende proef met een borgstellingsregeling voor starters vanuit een uitkeringssituatie is hiermee uitgebreid van 3 naar 5 gemeenten. Ook kunnen mensen die geen uitkering hebben nu een beroep doen op deze regeling; voor deze groep is € 6 miljoen per jaar beschikbaar (voor garanties) voor kredieten. Ook is er 6 miljoen beschikbaar voor mensen die nu een uitkering hebben. Voor meer informatie kunnen (startende) ondernemers kijken op www.eigenbaas.nl.

 Een andere oplossing voor in moeilijkheden verkerende zzp’ers is de Bbz-regeling; het besluit bijstandsverlening zelfstandigen. De zelfstandige kan in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of bedrijfskapitaal als het eigen levensonderhoud in gevaar komt, of het voortbestaan van een levensvatbaar bedrijf gevaar loopt. Beiden kunnen aangevraagd worden bij de sociale dienst van de gemeente.

 Bron: & meer informatie www.fnvzzp.nl.  

Reacties