menu

Dromen Denken Delen Doen

Wat is ondernemen en hoe houd je het vol? Ons motto voor startende ondernemers is Dromen, Denken, Delen, Doen.

Dromen: Om tot iets nieuws te komen moet je eerst loskomen van het bestaande. Dit is gemakkelijk gezegd. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je uit de vicieuze cirkel ontsnappen? Wat is er nodig om de eerste stap te zetten? “Je ziet het pas als je het door hebt“. Met deze cryptische uitspraak van Johan Cruijff heeft hij het antwoord in handen. Iedereen kent dit gevoel wel. Je bent ergens intensief mee bezig. Opeens zie je het licht, de uitkomst, de oplossing. Vanaf dat moment valt alles op zijn plek. De losse puzzelstukjes waar je altijd overheen gekeken hebt worden dan herkend. De visie is geboren.

Denken: De ideeën moeten worden uitgewerkt. Een planning moet worden opgesteld. Alle scenario’s moeten worden doorgerekend en uitgeschreven. In deze fase staat de ratio centraal. Dit is de overgang van vrijblijvend fantaseren naar doelgericht realiseren. Van beeldvorming, naar oordeelvorming naar besluitvorming. Knopen worden doorgehakt. Keuzes worden gemaakt.

Delen: Deze uitgewerkte visie kun je regelmatig toetsen in je eigen (relatie)netwerk. Kloppen je uitgangspunten, ideeën en filosofie? Wie heeft er aanvullende informatie, suggesties, contactpersonen en/of mensen met wie kan worden samengewerkt? Realisatie van je plannen kun je nooit alleen. Hiervoor is draagvlak noodzakelijk. Informatie-uitwisseling, communicatie en samenwerking zijn aspecten die in deze fase sterk naar voren komen. In hoeverre stroken individuele passie en drive met de collectieve ambities van de organisatie?

Doen: Je hebt de mooiste droom bedacht. Je ideeën zijn tot in de details uitgewerkt. Vervolgens heb je alles gedeeld, besproken en aangepast. Dan verloopt de invoering vlekkeloos. Toch? Helaas, de praktijk wijst anders uit. De grootste valkuil is besluiteloosheid en niets doen. De ideeën komen dan niet verder dan de studeerkamer. Alle hiervoor verrichte werkzaamheden zijn op dat moment zinloos gebleken. Deze fase is dan ook de belangrijkste. Dit is ook wat de ondernemer onderscheidt van de mensen om hem of haar heen. De ondernemer? Die doet het gewoon!

Patrick

Reacties