menu

ZZPers minder positief

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn in de maand september iets minder positief over hun kansen in hun eigen sector en de situatie voor hun eigen bedrijf dan in de maand ervoor.

Dit blijkt uit de ZZP crisisindex van FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 12.000 zzp’ers in de sectoren Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg. De crisisindex is eind juni gelanceerd en meet of en hoe hard zzp’ers getroffen worden door de economische crisis.

In de maand september was het gemiddelde indexcijfer over alle sectoren 345 punten (de maximale score is 500 punten). Ter vergelijking, in juli was dit 355 punten en in de maand augustus 359 punten; dit geeft aan dat zzp’ers deze maand iets minder positief gestemd zijn over de vooruitzichten voor hun eigen onderneming en sector.

Er zijn duidelijk verschillen te zien per sector. Met name ICT-ers zijn minder positief in september; deze negatieve stemming heeft vooral te maken met een dalende omzet vanaf de zomer. In september deden voor het eerst ook zzp’ers uit de bouw mee die, zoals bekend, over de hele linie hard getroffen worden door de crisis. Wellicht is dit een reden dat het gemiddelde van de ZZP crisisindex iets is gedaald deze maand. De zzp’ers in de zorg en dienstverlening zijn duidelijk positiever dan zzp’ers in andere sectoren. In deze twee sectoren zien zzp’ers vooral kansen liggen in hun sector, hoewel het vertrouwen in het eigen bedrijf relatief laag is.

Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen: “De ZZP crisisindex geeft ons steeds meer gedetailleerde informatie over de recessie. Over het algemeen zijn zzp’ers nog steeds positief gestemd; alleen ICT’ers waren net als in de maand augustus een stuk negatiever. Wat ook opvallend is, is dat de zzp’ers, ondanks de economische crisis, tevreden zijn over de betaalmoraal van hun opdrachtgevers.”

Reacties