e-boekhouden

Zzp’ers goed voor 5,7% van bbp

Zzp’ers goed voor 5,7% van bbp

Zelfstandigen zonder personeel hebben vorig jaar met z’n allen 41,7 miljard euro verdiend. Dat komt neer op 5,7 procent van het bruto binnenlands product. De inbreng komt met name van zelfstandige professionals, ook wel zp’ers genoemd. Hun toegevoegde waarde nam de afgelopen jaren flink toe.

Als het in de media en politiek gaat over de werkenden in ons land voor wie de activiteit als zzp’er de voornaamste bron van inkomen is, dan gaat het vaak over maaltijdbezorgers of pakketbezorgers. Maar de productiefste groep blijft vaak onderbelicht. Dit zijn de hoger opgeleide zelfstandige professionals, ook wel zp’ers genoemd.

In Nederland zijn volgens een nieuw rapport van ABN Amro zo’n 400.000 tot 500.000 zp’ers actief. Hun gemiddelde leeftijd is 44 jaar en drie op de vier is een man. Dit is een heel ander gemiddelde dan die voor de zzp’er, waar ‘slechts’ 59 procent man is.

Zp’er vraagt 85 euro per uur

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat hbo-opgeleide vrouwen 3,45 euro per uur minder verdienen dan mannen. Voor vrouwen met een wetenschappelijke achtergrond is dit verschil 2,75 euro. Gemiddeld hanteert de zp’er in Nederland een uurtarief van 85 euro.

39% verhoogde uurtarief

Zeven op de tien zelfstandige professionals had erop gerekend zijn of haar tarief te kunnen verhogen, maar slechts 39 procent heeft dit uiteindelijk gedaan. De prijsdruk in de ‘flexsector’ raakt dus ook de zp’er, maar de vraag naar dergelijke professionals neemt wel toe.

Flexmarkt cruciaal om gaten in organisaties te vullen

“Bij een continuering van de huidige bescheiden economische groei zal de schaarste aanhouden. Dit betekent dat bedrijven nog meer moeten stilstaan bij hun bedrijfscultuur. Die wordt in schaarse markten nog belangrijker om talent aan te trekken. De flexibele arbeidsmarkt zal cruciaal zijn voor organisaties om de ‘gaten’ in de organisatie te blijven vullen”, zo schrijft ABN Amro, daarmee doelend op de rol van de zp’er.

Gerelateerde berichten