menu
e-boekhouden

Ziek van de belastingen

Ik ben nog nooit iemand tegen gekomen die graag belasting zou willen betalen. Iedereen wil eigenlijk maar een ding en dat is belasting terugontvangen. Eigenlijk een hele rare gedachte, want je kunt pas iets terugontvangen als je in het verleden teveel hebt betaald. De doelstelling zou dus moeten zijn om zo min mogelijk belasting te betalen, maar ja hoe doe je dat?

Een van de posten die een besparing kunnen opleveren van de belastingdruk zijn de post ziektekosten. Uit een onderzoek van een jaar of twee geleden van de Belastingdienst zelf bleek, dat jaarlijks een aantal miljoen onterecht aan belastingen wordt geïnd, als men optimaal gebruik zou maken van de fiscale mogelijkheden. Voor ouderen heeft de Belastingdienst zelfs een folder moeten opstellen met informatie over deze aftrekpost, in de hoop dat men ook deze zou gaan gebruiken.

Niet alleen ouderen hebben te maken met ziektekosten, maar eigenlijk iedereen. Voor de Inkomstenbelasting is er een drempel en zijn de kosten hierboven pas aftrekbaar. In het verleden (voor het belastingplan 2001) was deze drempel vrij hoog en moest je aardig wat ziektekosten hebben wilde je ervoor in aanmerking komen, maar tegenwoordig is deze drempel vrij gemakkelijk te halen. Wel zijn deze kosten op verschillende manieren te benutten en wel op de volgende manieren.

Allereerst bij de loonbelasting. Loonbelasting is overigens niets anders dan een soort voorbelasting op de Inkomstenbelasting en Premie Volksverzekeringen, dus vandaar dat ik ook met deze belastingsoort begin.

Aan werknemers mogen onbelast ziektekosten (niet de verzekeringspremie) worden vergoed, zolang dit maar incidenteel gebeurt. Wanneer het namelijk een vast bestanddeel wordt en de werknemer dus zelf uitmaakt wanneer hij hiervan gebruik maakt en in welke vorm, dan behoort het weer tot het loon en is het belast. Wanneer de werkgever besluit om de werknemer te voorzien van bijvoorbeeld een compleet nieuw gebit en biedt dit aan om te laten verzorgen, dan kan dat onbelast. De kosten vormen dan een aftrekpost voor de winst- uit onderneming en de werknemer heeft er voordeel bij, want die hoeft deze kosten niet te betalen.

Mocht je werkgever niet zo scheutig zijn met deze vergoedingen of ben je zelfstandig ondernemer met een eenmanszaak of vennootschap onder firma en je dus geen werkgever hebt, dan is er nog een laatste poging om deze kosten te kunnen aftrekken van jouw belastbare inkomen en wel in de aangifte Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen, zoals deze officieel heet.

Onder het kopje ‘Persoonsgebonden aftrek’ bij het onderdeel ‘Ziektekosten’ kunnen de posten worden aangegeven die niet door de ziektekostenverzekeraar zijn vergoed. Denk hierbij aan de eigen bijdrage voor medicijnen, een bril, een gehoortoestel, tandartsbezoek, ziekenhuisbezoek of doktersbezoek. Daarnaast moet je niet vergeten om hier ook de inkomensafhankelijke bijdrage die de werkgever heeft betaald voor jou (ingeval van loondienst) of die aanvullend is opgelegd door de Belastingdienst (zelfstandig ondernemers), de nominale premie van de ziektekostenverzekering en natuurlijk de huishoudapotheek van EUR 23 per persoon die deel uitmaakt van de huishouding. Daarnaast is er nog een vaste aftrek voor chronisch zieken en in geval van ouderdom.

Mocht je de belastingaangifte al hebben verzonden naar de Belastingdienst en blijkt dat jij wel recht op aftrek voor ziektekosten, dan kun je een bezwaarschrift indienen bij jouw Belastingkantoor. Mocht de aangifte al definitief zijn opgelegd (het tweede cijfer na de letter in het aanslagnummer is een 6) dan kun je nog een verzoekschrift indienen bij de Belastinginspecteur met het verzoek tot aanpassing van jouw aangifte.

Alvast beterschap met de belastingziekte.

Reacties