menu

Zelfstandigen positief over onderneming

Zelfstandigen zonder personeel zijn in de maand augustus iets positiever over hun kansen in hun eigen sector en de situatie voor hun eigen bedrijf dan in de maand ervoor. Dit blijkt uit de ZZP crisisindex van FNV Zelfstandigen.

“De behoefte aan een ZZP crisisindex is groot omdat het tot nu toe moeilijk is vast te stellen hoe hard zzp’ers worden getroffen door de crisis”, aldus Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen. , belangenbehartiger van ruim 12.000 zzp’ers in de sectoren Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg. De crisisindex is eind juni gelanceerd en meet of en hoe hard zzp’ers getroffen worden door de economische crisis.  “Van verschillende kanten wordt bericht dat zzp’ers het hardst worden getroffen en dat het slecht zou gaan met freelancers. De eerste cijfers van ons maandelijkse onderzoek spreken dit echter tegen.”

In de maand augustus hebben iets meer dan 250 zelfstandigen de ZZP crisisindex ingevuld. Dit is lager dan in juli (n=673), waarschijnlijk veroorzaakt door de vakantieperiode. In augustus was het gemiddelde indexcijfer over alle sectoren 359 punten (de maximale score is 500 punten). Ter vergelijking, in juli was dit 355 punten; dit geeft aan dat zzp’ers deze maand iets positiever zijn over de vooruitzichten voor hun eigen onderneming en sector. Opvallend is dat zzp’ers in de meeste sectoren positiever gestemd zijn over de komende drie maanden van hun eigen onderneming dan over de commerciële kansen in hun markt in het algemeen. Zzp’ers gaven omgerekend namelijk een rapportcijfer van 6,9 voor de kansen in de eigen sector in augustus (tegen 6,6 in jul) terwijl de situatie voor het eigen bedrijf een rapportcijfer van 7,6 krijgt (7,4 in juli).

De dienstensector vormt de grootste groep in de meting voor deze index, met een aandeel van ruim 60%. Zzp’ers in de dienstensector zijn minder positief over de ontwikkelingen in hun sector dan sommige andere sectoren. In augustus waren zij echter wel iets positiever gestemd over de kansen voor de sector dan in juli.

De tweede grote groep betreft zzp’ers in de ICT-sector. Zij zijn negatiever over hun kansen dan zelfstandigen in de dienstensector. Dit komt voornamelijk door een lagere score op de factoren betalingstrouw en prijs/tarief.

De sector ´handel´ is op alle het minst optimistisch. Met een score van 291 punten blijven zij flink achter bij de gemiddelde index van 355. Het aantal respondenten in deze sector is echter relatief klein.

“Dit zijn pas de eerste resultaten van de ZZP crisisindex. Over een paar maanden hebben we nog veel meer vergelijkingsmateriaal en kunnen we nog betere en meer gedetailleerde uitspraken doen, maar de situatie van zzp’ers is zeker niet zo slecht als soms wordt geschetst”, aldus Linde Gonggrijp. “Wat ook opvallend is, is dat de zzp’ers, ondanks de economische crisis, tevreden zijn over de betaalmoraal van hun opdrachtgevers. Met uitzondering van de zelfstandige ICT’ers, hebben zij op dit vlak blijkbaar geen problemen.”

Reacties