menu
e-boekhouden

Willekeurig afschrijven

Willekeurig afschrijven is een regeling voor starters. Een startende ondernemer mag, onder bepaalde voorwaarden, afwijken van de standaard manier van afschrijven. Wel gelden er voorwaarden voordat willekeurig afschrijven is toegestaan.

willekeurig afschrijven

Investeringen direct afschrijven

Aangezien investeringen vaak vele jaren meegaan (bijvoorbeeld een laptop) mag niet in een keer de volledige kosten afgetrokken worden van de winst. Je moet gaan afschrijven: de kosten van een investering worden verdeeld over het aantal jaar dat ze meegaan. De meest gebruikte formule voor het berekenen van de hoogte van afschrijvingen is de lineaire formule: (aanschafkosten – restwaarde) / vermoedelijke gebruiksduur.

Als starter heb je net wat meer mogelijkheden. De reden hiervoor is dat de overheid starters wil motiveren om te investeren. Afschrijvingen verlagen de winst waardoor het bedrijfsresultaat waarover belasting moet worden betaald lager uitpakt. Hierdoor blijft er de eerste jaren meer werk-/investeringskapitaal over voor het bedrijf. Tenminste, op de korte duur. Op langere termijn is het soms juist ongunstig voor de ondernemer. Als jij direct afschrijft en hierdoor je fiscale winst in de jaren erna verhoogd loop je kans dat je het voordeel later alsnog tegen een hoger belastingtarief moet afrekenen.

Je afschrijvingen laten berekenen door een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Voorwaarden willekeurige afschrijving voor starters

Starters mogen willekeurig afschrijven als deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De rechtsvorm van de onderneming is een eenmanszaak, maatschap, cv of vof
  • Er mag alleen willekeurige worden afgeschreven op de bedrijfsmiddelen die gekocht zijn in het jaar waarop de ondernemer recht heeft op de startersaftrek
  • Het gaat om nieuwe bedrijfsmiddelen, op tweedehands bedrijfsmiddelen mag de regeling niet worden gebruikt.
  • Alleen bedrijfsmiddelen waarvoor de ondernemer recht heeft op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek komen in aanmerking voor een willekeurige afschrijving
  • Het maximum aan willekeurige afschrijvingen is per jaar 236.000 euro

Het is van belang om goed na te denken over afschrijvingen, schrijf je in de eerste jaren van een bedrijfsmiddel gelijk alles af dan zal de restwaarde eerder bereikt worden en zal de winst in latere jaren hoger zijn. Mogelijk ga je dan belasting betalen tegen een hoger tarief.

Voordelen willekeurig afschrijven

Voor starters is het grote voordeel voornamelijk dat ze in de eerste jaren grote investeringen kunnen afschrijven en zo minder winst maken, en dus minder belasting betalen in de eerste jaren van de onderneming.