menu

Vooral interesse voor flexibel werk stijgt

Flexibel werken voor ondernemersHet aantal ondernemers dat geinteresseerd is in de flexibele manier van werken groeit snel. Alleen al afgelopen jaar is het aantal ondernemers dat aangeeft op deze manier te willen werken verdubbeld naar bijna zeventien procent. Toch maakt nog maar een klein gedeelte van de ondernemers er al optimaal gebruik van.

De interesse en mogelijkheden zijn er
De interesse van de ondernemers is er en de mogelijkheden zijn er ook. Eerder werd al bekend dat dat mobiele technologie een grote invloed heeft op de vraag naar het flexibeler indelen van het werk. Indien de ondernemer zelf ervaart dat flexibel en mobiel werken zijn effectiviteit en efficiëntie verhoogt, zal hij dat ook sneller implementeren binnen zijn eigen bedrijf. Eigen ervaringen van de beslisser zijn dus zeer relevant.

Drempels die flexibel werken in de weg staan
Ondanks het feit dat de helft van alle ondernemers het fenomeen flexibel werken in het algemeen belangrijk vindt, wordt dit niet altijd direct op de werkvloer doorgevoerd.  Zo vindt slechts zeventien procent van de ondernemers flexibele werkplekken belangrijk. Het mogelijk maken van onderweg werken krijgt slechts steun van bijna dertig procent. En maar een op de drie van de ondernemers vindt het belangrijk om overal bereikbaar te zijn.  Bron: Leefrimte.nl

“Ondernemend Nederland begrijpt aan de ene kant dat werken van de toekomst waarschijnlijk flexibeler moet kunnen worden, maar aan de andere kant ziet men nog niet altijd hoe het deze winst concreet kan uitrekenen.”, concludeert Philip de Wulf van het Leefritme Kenniscentrum. “Dat is jammer, want er zijn veel efficiencyvoordelen te behalen door de invoering van het nieuwe werken, ook op je primaire bedrijfsprocessen”.

Persoonlijke ervaringen verzachten drempelvrees
De aarzeling van ondernemend Nederland om flexibel en mobiel werken volledig te omarmen is veelal ingegeven door onwetendheid en koudwatervrees. Men kent het niet en vreest vooral dat het bedrijf minder efficiënt en effectief zal gaan werken, doordat werknemers meer vrijheid krijgen en men de perceptie heeft minder controle over de werknemers te hebben. De stap gaat dus niet vanzelf.

Efficiency prioriteit bij ondernemers
Ondernemers vinden efficiency met vijfendertig procent veruit het belangrijkste aspect bij ondernemen, boven mensgerichtheid, veiligheid, duurzaamheid en connectiviteit. Ze verwachten ook dat hun aandacht hiervoor in de toekomst alleen maar zal toenemen, en beschouwen efficiency vooral als een manier om hun winstgevendheid te verhogen. De populairste efficiencydrivers zijn efficiënt inkopen (63%), telefonische bereikbaarheid (56%), flexibel werken (50%), het gebruik van mobiele hulpmiddelen zoals laptops en smartphones (48%) en het optimaliseren van bedrijfsprocessen (46%). 

Reacties