menu

Vereniging

Een vereniging is een ondernemingsvorm waarbij niet winst maar een ander doel de reden van oprichting is geweest. Een vereniging oprichten is op verschillende manieren mogelijk. Zo kunnen twee personen dit al mondeling afspreken. De manier van oprichten heeft echter wel verregaande gevolgen zoals aansprakelijkheid. Verenigingen die via de notaris zijn opgericht hebben volledige rechtsbevoegdheid.

Een vereniging mag wettelijk gezien geen winst maken. Als een jaar er meer inkomsten zijn dan andere jaren is dat geen probleem en kan dat in de kas voor komende jaren worden gereserveerd. Het mag echter niet naar het bestuur of de leden worden uitgekeerd als winst.

Vereniging oprichten
Zoals eerder vermeld mag een verenging mondeling worden opgericht tussen minimaal 2 personen. Belangrijk is wel dat dan de bestuurder die deze vereniging opgericht heeft, naast de vereniging volledig aansprakelijk is, voor het gehele bedrag. Via een notariële acte is dit niet langer het geval. Dan moeten bij het oprichten van de vereniging de volgende zaken worden geregeld in de statuten:

  • De naam van de vereniging en de gemeente van vestiging.
  • Het doel van de vereniging.
  • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging.
  • De wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering.
  • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders.
  • De bestemming van financiële middelen bij beïndiging of de wijze van bepalen hiervan.

Verder lezen

Reacties