menu

Veranderingen MKB in 2012

Natuurlijk is 2012 het jaar waarin je onderneming nog succesvoller wordt! Maar helaas ook weer een jaar waarin veel wetswijzigingen en nieuwe wetten intreden. Daarom een handig overzicht met wat er allemaal voor je kan gaan veranderen.

Veranderingen 2012
Een nieuw jaar brengt weer wat vaste veranderingen met zich mee. Zo verandert het minimumloon en wat vergelijkbare zaken. Kun je de administratie die ouder dan zeven jaar is (behalve onroerende zaken die moet je tien jaar bewaren) weggooien (in dit geval alles van 2004) en worden de cijfers van het jaar vastgelegd.

Maar 2012 brengt voor ondernemers wat meer beweging en heeft een flinke stapel aan wetsvoorstellen en aanpassingen staan. Op de website Antwoordvoorbedrijven.nl vind je een selectie van de nieuwe en gewijzigde regels per 1 januari 2012. Zo ben je vaker verplicht wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst, worden de levensloopregeling en de spaarloonregeling afgeschaft en wordt de zelfstandigenaftrek een vaste basisaftrek zonder staffel.

Verlaging bijdrage KvK
Ook wordt de jaarlijkse KvK-bijdrage verlaagd, is stilzwijgende verlenging van een abonnement niet meer mogelijk en wordt de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies van zzp’ers verlengd van drie naar tien jaar.

De Kamer van Koophandel heeft een .pdf-bestand online staan met daarin fiscale wijzigingen en tips voor ondernemers. Daarin lezen we onder andere dat we de bedrijfsmiddelen nog dit jaar versneld moeten afschrijven, omdat de tijdelijke maatregel voor versneld afschrijven van investeringen eind 2011 afloopt.

Persoonlijke veranderingen
Mogelijk heb je zelf ook wel enkele gedachtes voor het nieuwe jaar. Wat wordt voor jou de grootste verandering in 2012? Heb jij je als ondernemer al helemaal voorbereid op de jaarwisseling?

Reacties