menu
e-boekhouden

Veranderingen belasting ondernemers in 2010

Veranderingen belasting ondernemers in 2010

De nieuwe belastingregels voor 2010 zijn bekend. De nieuwe regels staan voornamelijk in het teken van het opvangen van de economische crisis en het stimuleren van de economie. De veranderingen bieden voordelen voor ondernemers. In dit artikel staan de belangrijkste veranderingen in de belastingregels voor eigenaars van een eenmanszaak.

Versneld afschrijven met 1 jaar verlengd

Om investeren in de crisistijd te stimuleren werd besloten dat ondernemingen investeringen die in 2009 plaatsvonden mogen afschrijven in 2 jaar. Op deze manier wordt de bedrijfswinst verlaagd en hiermee daalt ook de belasting. Deze maatregel is met 1 jaar verlengd en geld nu ook in 2010. Meer informatie staat in het artikel over Afschrijven.

Kleinschaligheidsaftrek hoger

De kleinschaligheidsaftrek wordt verhoogd van 25 procent naar 28 procent. De maximale investeringsaftek in 2010 is 15.120 euro (bij een investeringsbedrag van 54.000 euro tot 100.000). Ook komen vanaf 2010 zeer zuinige auto’s, o.a. elecrische auto’s in aanmerking voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Meer informatie over Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Verhoging MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling 2010 gaat omhoog van 10.5 procent naar 12 procent. Het maken van winst door een onderneming wordt op deze manier gestimuleerd.
Tevens is het urencriterium afgeschaft voor de MKB winstvrijstelling. Op deze manier kunnen deeltijdondernemers en ondernemers met een vaste baan ernaast ook aanspraak maken op deze regeling. Het starten van een onderneming naast een baan wordt op deze manier gestimuleerd.

Garantieregeling voor het MKB (BMKB)

De garantieregeling voor het MKB blijft ook in 2010 gelden. De staat stelt zich garant voor leningen aan het MKB en hoopt hiermee de kredietverlening aan het MKB op gang te houden.

Verandering ICL-opgave

Dit is belangrijk voor ondernemers die zaken doen met andere EU landen dan Nederland, de ICL-opgave heet vanaf 1 januari 2010 de ICP-opgave. Het belangrijkste verschil is dat over diensten geleverd aan het buitenland ook aangifte moet worden gedaan. Lees hier meer over de ICP aangifte

Meer Informatie over Belasting

Een uitgebreide uitleg over belasting bij een eenmanszaak vind je hier. Alle begrippen die hierboven genoemd zijn staan hier beschreven.

Reacties