menu
e-boekhouden
Tips om debiteuren sneller te laten betalen

Tips om debiteuren sneller te laten betalen

De zomer loopt alweer bijna ten einde. Nog altijd zijn veel mensen op vakantie, wat niet altijd even gunstig is voor hun betaalgedrag. Factoring of een incassoprocedure kunnen ervoor zorgen dat je het kwartaal toch goed afsluit.

Niet-betaalde facturen staan voor menig ondernemer garant voor slapeloze nachten. Het gebeurt namelijk regelmatig dat bedrijven in de problemen komen door deze vorderingen van debiteuren. Gelukkig zijn er meerdere manieren die de betaling kunnen versnellen.

Factoring

Om te beginnen kun je (een deel van) de uitstaande facturen verkopen aan een factormaatschappij. Het grote voordeel hiervan is dat je niet hoeft te wachten tot de klant betaalt, aangezien de factormaatschappij de factuur (grotendeels) voorschiet. In ruil hiervoor vraagt deze tussenpersoon een percentage van de vordering. Meestal is dit zo’n 4 tot 5 procent van het factuurbedrag.

Niet alle vorderingen komen in aanmerking voor factoring. Bedien je consumenten, dan valt de optie per definitie af. Ook zijn factormaatschappijen niet verplicht om de aangeboden vorderingen te kopen. Wanneer zij van mening zijn dat een bepaalde debiteur te veel risico’s met zich meebrengt, is het hun goed recht om de factuur te weigeren.

Incassobureau

Een ander belangrijk punt is dat factoring alleen geschikt is voor facturen die nog binnen de betaaltermijn vallen. Is deze termijn overschreden? Dan is een incassobureau beter geschikt. In tegenstelling tot factormaatschappijen zetten incassobureaus zich ook in voor het innen van facturen die uitstaan bij particulieren.

Maar voordat je het incassotraject kunt opstarten, dien je eerst een aanmaning te versturen. Deze laatste herinnering, zoals het ook wel wordt genoemd, moet een betaaltermijn van ten minste 14 dagen hebben. Verder moet je duidelijk kenbaar maken dat je bij een uitblijvende betaling een incassobureau inschakelt en dat de bijbehorende incassokosten op de debiteur worden verhaald.

Wordt er ook na het laatste verzoek niet betaald? Dan kun je de vordering overdragen aan een incassobureau. Het gros van de bureaus werkt op basis van no cure no pay, wat betekent dat je pas betaalt wanneer de incasso is geslaagd. Daarnaast betaal je het incassobureau een klein bedrag, doorgaans enkele tientjes, aan dossierkosten. Ook wanneer de debiteur in gebreke blijft.

Deurwaarder

Voor de meeste debiteuren is een boze brief van een incassobureau voldoende om over te gaan tot betalen. Maar niet voor allemaal. Incassobureaus zijn uitsluitend bevoegd om aanmaningen te sturen en telefonisch contact te zoeken met de debiteur. Helpt dit onvoldoende, dan kun je ervoor kiezen om de vordering over te dragen aan een deurwaarder.

Het werk van een deurwaarde lijkt op die van een incassobureaumedewerker, maar dan met veel meer bevoegdheden. Hij mag bijvoorbeeld mensen voor de rechter dagen, hun woning ontruimen en beslag leggen op hun spullen, zodat met de opbrengst van hun spullen de openstaande schulden kunnen worden betaald.

Reacties