menu

Stichting

Een stichting is een ondernemingsvorm waarbij niet winst, maar een ideël of sociaal doel de reden van de organisatie is. Een stichting mag wel ‘winst’ maken. Zo’n stichting wordt ook wel fonds genoemd. Het mag dat geld uitkeren aan derden, maar dit moet met de visie en doelstelling van de stichting passen en mag niet naar het bestuur worden uitgekeerd. Wel mag het bestuur zijn onkosten in rekening brengen.

Een stichting wordt dan ook opgericht voor organisaties welke niet als doel hebben om hier zelf geld aan te verdienen maar welke geld willen verdienen of zich op een andere manier willen inzetten voor derden zoals het milieu, historische gebeurtenissen, natuur, samenleving, etc. De visie is vastgelegd in statuten bij oprichting.

Het bestuur van een stichting is niet zelf hoofdelijk aansprakelijk maar de stichting is zijn eigen rechtspersoon. De bestuurder is wel verplicht zijn taak "behoorlijk" te vervullen. De wet geeft aan dat het bestuur in principe collectief aansprakelijk is als de stichting wordt geschaad door onbehoorlijk bestuur en de bestuurders daarover een ernstig verwijt kan wor­den gemaakt.

Stichting oprichten
Men kan een stichting oprichten via een notariële akte of bij testament. Bij het oprichten van de stichting moeten de statuten in de oprichtingsakte van de stichting worden opgenomen. Bij het oprichten van de stichting moeten dan ook de volgende zaken duidelijk worden gemaakt:

  • De naam van de stichting
  • De gemeente waarin de stichting gevestigd is
  • Het doel van de stichting
  • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders
  • De bestemming van de financiële middelen van de stichting ingeval van ontbinding, of de wijze waar­op de bestemming zal worden vastgesteld.

Meer informatie over werken met een stichting

  • Ondernemer worden – Officieel heeft een stichting een bestuur maar de oprichter zal veel eigenschappen van deze ondernemer herkennen.
  • Het ondernemingsplan – Voor het oprichten van een stichting is een ondernemingsplan niet verplicht. Wel aan te raden.
  • Financiële administratie – Wat komt er bij kijken voor financiële eigenschappen bij een eigen onderneming zoals een stichting?

Verder lezen

Reacties