menu

Starters gevraagd uit de regio Rivierenland en Utrecht

De Kamer van Koophandel Utrecht/Rivierenland wilt u graag uitnodigen voor een bijeenkomst van de Kamer van Koophandel. De Kamer is bezig met een heroriëntatie op de  initiatieven voor startende ondernemers binnen de regio. Deze evaluatie en toekomstblik gaat over alle producten, diensten, bijeenkomsten binnen de regio voor starters. Er zijn ontzetten veel initiatieven voor starters maar welke producten en activiteiten vindt de starter nou echt betekenisvol.

U bent een starter (nog niet gestart of max. 1 jaar gestart);
We zijn er benieuwd naar uw ervaringen en wensen. De kamer van koophandel vindt het erg belangrijk om met de starter  na te denken over zaken die de starter ondersteunen en inspireren bij de startperiode;
De starter staat dus centraal, u krijgt alle ruimte om uw wensen en behoeften kenbaar te maken.

We willen u uitnodigen om mee te praten over -welke initiatieven daadwerkelijk bijdragen aan uw ondernemersdroom-.

De bijeenkomst vindt plaats met maximaal 20 starters/ondernemers:  31 oktober 2007, van 15.00-17.30, Kamer van Koophandel Utrecht. Aansluitend is er een borrel met een hapje. De bijeenkomst is laagdrempelig en  informeel.

Doet u mee aan de bijeenkomst?
U krijgt een ondernemerstest van de KvK waarbij wordt vastgesteld wat voor type ondernemer u bent;
U kunt uzelf en nieuwe starters helpen door uw ervaringen te delen en uw bijdrage te leveren aan de juiste ondersteuning bij de start van hun eigen bedrijf.  

U kunt u aanmelden door een e –mail te sturen naar gverstoep (at) businesspreneur.nl. Businesspreneur begeleidt deze sessie van de kamer van Koophandel.

Bij aanmelding krijgt u een bevestigingsmailtje. Alvast dank voor uw medewerking

Gertjan Verstoep

 

Reacties