menu
e-boekhouden

Startende ondernemer

Vanmiddag ben ik bij een gebruikersdiscussie geweest van ZIBB. Het ondernemersplatform van Reed Business dat een complete restyling krijgt. Deze site heeft mijns inziens te maken met de wet van de remmende voorsprong. Zij waren een van de eerste ondernemerssites.

Ze hebben een groot deel van de markt gepakt. Maar, door deze voorsprong, waren ze wellicht wat angstig om de formule tijdig te wijzigen. Als je klein bent heb je niets te verliezen. Maar als je groot bent des te meer. Echter, naarmate je langer wacht met aanpassingen des te ingrijpender deze uiteindelijk moeten zijn! Want concurrenten zoals Sprout en de Zaak zitten niet stil.

Nu is het zover en wordt de site compleet aangepakt. Men wil zich wat meer gaan richten op de startende ondernemer. Al snel was duidelijk dat dé startende ondernemer niet bestaat. De ene starter is een jonge hond die bezig is om zijn hobby te professionaliseren. De andere starter is een vijftigplusser die, net ontslagen, op zoek is naar een nieuwe uitdaging in zijn leven. Deze starters hebben  compleet verschillende achtergronden en behoeftes. Het valt niet mee om dat in één site onder te brengen.

Een van de conclusies van deze middag was dat, naast theorie, met name ook de praktijk van groot belang is. Bijvoorbeeld, een goed ondernemingsplan schrijven is één. Er vervolgens naar leven is nog veel moeilijker. Een checklist voor de aanschaf van een of ander apparaat is handig. De vermelding van concrete ervaringen van gebruikers met deze apparaten in de praktijk is nog waardevoller. Naast virtuele ontmoetingen  kan het dan ook zinvol zijn om collega ondernemers in levende lijve te ontmoeten. Ontmoetingen die leiden tot extra informatie (slechts een beperkt deel van al onze communicatie gaat via het gesproken woord!) maar veelal ook tot extra inspiratie om door te gaan op het zware pad dat aan de startende ondernemer is verbonden.

ZIBB, de Zaak en Sprout. Drie grote platformen waar de startende ondernemer terecht kan met zijn of haar vragen. Leuk, praktisch en zinvol. Echter, in de basis komt het natuurlijk altijd nog steeds neer op de ondernemer zelf. Hij of zij moet het zelf doen. Hét onderscheidende business concept moet de ondernemer zelf bedenken en uitwerken. De eerste klant moet door hem/haar zelf binnen gehaald worden. Hoeveel geld er in het bedrijf wordt gestopt bepaalt de ondernemer zelf. Conclusie, de ondernemer is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen succes. Het klinkt misschien vreemd, maar pas als dit gegeven is doorgedrongen tot de ondernemer zelf, is er een voldoende basis gelegd voor een ondernemende toekomst.

Patrick Bijman

Reacties