menu
e-boekhouden

Speuren naar belastingvoordelen en aftrekposten

Ik ben nog nooit iemand tegen gekomen die tevreden is over de hoeveelheid belasting die hij of zij moet betalen over zijn inkomen c.q. belastbare winst. Ook op verjaardagsfeestje hoor je nooit eens iemand opscheppen over de hoogte van zijn belastingaanslag. Tenminste als deze niet foutief is opgesteld of tot een lachwekkend bedrag kan worden gerekend.

Met andere woorden, volgens mij zijn wij allemaal druk bezig met het speuren naar belastingvoordelen en aftrekposten om zo ons inkomen c.q. belastbare winst zo laag mogelijk te krijgen. Wanneer het ei van Columbus gevonden is, willen wij dat blijkbaar niet delen met de rest. Sommigen worden hier dusdanig goed in dat zij het wel willen delen met de rest en richten direct een belastingadviespraktijk op om zo deze gouden eieren te gelde te kunnen maken.

Het lastige hierbij is dat belastingen voortkomen uit wetten en regels. Soms zijn deze wetten en regels heel duidelijk en soms ook niet. Lees anders hiervoor nog eens mijn weblog over wanneer je ondernemer bent en wanneer niet. De definitie ondernemer voor de belastingdienst is wel vastgelegd in de wetten en regels, maar de criteria waaraan je moet voldoen zijn ter interpretatie van de gebruikers. Met andere woorden grijze gebieden die nog wel eens tot de Hoge Raad worden uitgevochten om duidelijkheid te verkrijgen.

Grijze of zwarte gebied? Liever niet!
Het zal je niet verbazen dat ook mijn cliënten zo min mogelijk belasting willen betalen en uiteraard wil ik hun hierbij graag helpen. Wel vermijd ik om fiscale aangiften op te stellen die neigen naar het zwarte gedeelte van het grijze gebied. Niet alleen omdat ik de opgebouwde reputatie bij de Belastingdienst niet wil schaden, maar ook een hekel heb aan te worden geconfronteerd met tegenvallers achteraf die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden.

Onlangs een nieuwe cliënt gekregen die de fiscale aangiften liet verzorgen door een belastingadviespraktijk. Bij de eerste beoordeling viel het mij direct op dat de jaarrekening onvolledig was (er waren geen vergelijkende cijfers opgenomen) en de kopie afdrukken van de fiscale aangiften gaven veel gelijkenis met de gratis software van de belastingdienst om aangiften te doen. Bij een nadere beoordeling kwam nog veel meer aan het licht, wat in dit geval gelukkig gaat leiden tot een belastingteruggave voor mijn nieuwe cliënt. Dat is gelukkig gemakkelijk uit te leggen en een leuke binnenkomer, maar het gebeurt ook vaak andersom. Adviseurs die net even te veel neigen in de richting van het zwarte gedeelte uit het grijze gebied of soms faciliteiten claimen, waarvoor de belastingplichtige niet in aanmerking komt.

Beoordeel je kosten periodiek
Mijn advies aan alle ondernemers is dan ook om altijd kritisch te blijven en de zakelijkheid in alle relaties in acht te blijven nemen. Beoordeel alle kosten in de onderneming eens periodiek en dan gaat het hierbij niet alleen om de kosten van adviseurs, boekhouders, accountants, advocaten en notarissen, maar ook om de autokosten, kosten zoekmachines en bijvoorbeeld financieringskosten.

Wanneer je dan toch begint met het speurwerk naar een hoger rendement van jouw onderneming zonder hierover meer belasting te gaan betalen, wil ik je ook nog even wijzen op de subsidie mogelijkheden die er zijn. Veel ondernemers vergeten de post speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Deze regeling is op veel punten aangepast en verbeterd. Er behoeft bijvoorbeeld geen accountantsverklaring meer te worden afgegeven (kosten verlaging) en wanneer je aan de voorwaarden voldoet, mag de ondernemer voor de inkomstenbelasting EUR 11.255 (in bepaalde gevallen zelfs EUR 16.883) van zijn belastbare winst afhalen.

Uiteraard zijn er nog vele andere subsidiemogelijkheden, maar deze wilde ik jou niet onthouden. Veel ondernemers zijn namelijk niet op de hoogte van de vernieuwingen van deze post en subsidiemogelijkheden zijn mijn vakgebied ook niet. Ik speur namelijk graag nog verder naar belastingvoordelen en aftrekposten.

Reacties