e-boekhouden

Samen een VOF beginnen?

Het kan hartstikke aantrekkelijk zijn om een VOF op te richten in plaats van bijvoorbeeld een BV. Maar denk er niet al te gemakkelijk over, want als het misgaat binnen een VOF, dan kan dit nare financiële gevolgen hebben. En het is helaas ook niet ongebruikelijk dat het niet goed afloopt met beginnende bedrijfjes, waarvan de oprichters zich vaak hebben verenigd in een VOF.

Een vennootschap onder firma is een populaire rechtsvorm voor een bedrijf. De VOF kent echter geen rechtspersoon, wat inhoudt dat de ondernemer of ondernemers zelf aansprakelijk is of zijn. En dat is ook een van de kenmerken die zwaar meespelen mocht het met het bedrijf niet zo verlopen als je in gedachten had. Een verschil in strategie, maar bijvoorbeeld ook het aangaan van financiële verplichtingen door een van de vennoten kunnen roet in het eten gooien. Alle vennoten zijn in zo´n geval aansprakelijk.

Leg alle gemaakte afspraken vast
De belangrijkste tip die we je kunnen geven mocht je samen met een of meerdere personen een VOF willen beginnen, is: leg het goed vast. Een VOF is immers mondeling op te richten en wettelijk gezien is een notariële akte niet eens noodzakelijk. Leg dus alle gemaakte afspraken vast, dit beveelt ook Eva Smidts aan, die juridisch adviseur is bij Accon AVM. “Iedere vennoot is namelijk met zijn privévermogen voor 100% aansprakelijk indien de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt, zelfs als deze verplichting door een andere bevoegde vennoot is aangegaan.”

Je bent privé aansprakelijk met een VOF
Een VOF heeft een ‘afgescheiden’ vermogen, wat inhoudt dat het zakelijk vermogen dat door de vennoten is ingebracht wordt onderscheiden van het privévermogen. Het zakelijk vermogen mag ook alleen maar worden gebruikt voor uitoefening van de onderneming. Maar als er zaakschuldeisers zijn, dan kunnen die wel de gehele schuld van je VOF verhalen op het privévermogen van de vennoten, mocht het zakelijk vermogen niet voldoende zijn. In zo’n geval is elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk. En wie betaalt dan wat?

Om zulke situaties te voorkomen is het slim om samen met je vennoten een VOF-akte op te stellen. Hierin maak je afspraken over de aansprakelijkheid van elk van de vennoten en leg je bijvoorbeeld ook vast wat de afspraken zijn bij het beëindigen van de samenwerking. Leg vast wie tot welke rechtshandelingen is bevoegd en tot welk bedrag deze bevoegdheid geldt. “In de praktijk kom ik vaak tegen dat vennoten wel leuk samenwerken, maar als het mis gaat dat er dan veel emotie bij komt kijken. Daarom is het beter de zaken goed te regelen als je samen nog door één deur kan, in plaats van achteraf ruzie te maken”, aldus Smidts.

Gerelateerde berichten