menu
e-boekhouden

Regeerakkoord: minimumtarief voor zzp’ers

Regeerakkoord: minimumtarief voor zzp’ers

In het vandaag gepresenteerde regeerakkoord is bepaald dat er voor zzp’ers sprake is van een arbeidsovereenkomst als zij, langer dan drie maanden, minder dan 15 tot 18 euro per uur verdienen. Zelfstandigen die dit uurtarief niet halen, worden dus behandeld als normale werknemers, inclusief werknemersverzekeringen en vakantiegeld.

Dit valt te lezen in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ dat de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vandaag hebben gepresenteerd. “Zzp’ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het is wel belangrijk dat zzp’ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie”, zo valt te lezen. De regering geeft gelijk toe dat de Wet DBA op dat laatste punt geen helderheid heeft geschapen, maar juist onrust heeft gebracht. “Hierdoor zijn te veel echte zelfstandige ondernemers geraakt.”

Volgens de nieuwe regering is er vooral aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt nog steeds sprake van schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Het gaat de veel bekritiseerde Wet DBA daarom vervangen. Met de nieuwe wet wil het kabinet Rutte III zekerheid bieden aan zelfstandigen dat er geen sprake is van dienstbetrekking, maar tegelijkertijd ook schijnzelfstandigheid voorkomen.

Met als gevolg dat zzp’ers die “bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten” worden gezien als werknemers. Dat lage tarief zal vermoedelijk liggen in een bandbreedte tussen de 15 en 18 euro per uur. Tot nu gold er nog geen minimumloon voor zzp’ers.

Kritiek op minimum-uurtarief voor zzp’ers

Inmiddels is er al aardig wat kritiek op het minimum-uurtarief voor zzp’ers. Zo quoot RTL Nieuws jurist Charlotte Meindersma die meent dat er een vrije markt is en je dus zelf bepaalt wat je vraagt. “Als ondernemer kun je er ook voor kiezen om heel veel uren voor een lager tarief te werken, als je daardoor meer omzet maakt.” Zij denkt dat het minimum-uurtarief voor zzp’ers leidt tot minder opdrachten voor zelfstandigen, omdat bedrijven werk gaan uitstellen, het niet laten doen of het intern oplossen.

Reacties