e-boekhouden

Rabobank: niet iedere ondernemer zal profiteren

Uit de laatste prognose van de Rabobank blijkt dat in ons land alle bedrijfssectoren zullen groeien. Maar dit betekent nog niet dat ondernemers het gemakkelijk gaan krijgen. Nauwelijks stijgende prijzen, de moordende concurrentie en nieuwe ontwikkelingen zijn hier debet aan.

In de Rabobank Sectorprognoses 2016 staat dat het herstel van de economie in ons land voorspoedig verloopt, dankzij een toename in de export, private investeringen en particuliere consumptie. Vooral in de zakelijke dienstverlening (+4,5%), de bouw (+3,5%) en de groothandel (3,5%) wordt er goede volumegroei verwacht.

Maar omdat prijzen nauwelijks stijgen, de concurrentie erg groot is en er flinke slagen moeten worden gemaakt om nieuwe technologische ontwikkelingen bij te benen, zullen niet alle ondernemers van deze gemiddelde groei profiteren, zo waarschuwt de Rabobank.

Verwachting dat investeringen weer meer toenemen
“Alle mkb-sectoren profiteren van het economische herstel. Tegelijkertijd zien we dat prijzen onder druk blijven staan. Stijgende verkopen leiden niet per definitie tot omzetgroei. Ondernemers lijken de teugels enigszins in te houden als het gaat om investeren”, zo zegt Paul Dirken, directeur Bedrijven bij de Rabobank. “Onze verwachting is dat het brede herstel ondernemers in de loop van volgend jaar voldoende vertrouwen geeft om die teugels verder te laten vieren. En dat bedrijfsinvesteringen dan weer meer toenemen.”

SaaS en flexibel personeel
Dat zijn de prijzen en investeringen. Maar dan zijn er ook nog de concurrentie en de steeds veranderende omstandigheden. Flexibiliteit is daarbij belangrijk. “Ondernemers kunnen zich daarin verbeteren door bijvoorbeeld slim gebruik te maken van SaaS-diensten en flexibel personeel”, zo meent Dirken. Bedrijven moeten volgens hem duidelijke en onderscheidende keuzes maken wat betreft doelgroep, product of service en daarbij niet vergeten de klant te verleiden.

Doordat de bedrijvigheid in andere sectoren toeneemt, zal de zakelijke dienstverlening hier van profiteren. Advocatenkantoren, accountants, consultants, ICT’ers, al deze zakelijke dienstverleners kunnen andere bedrijven helpen in te spelen op de veranderingen en daarmee omzet genereren. “Maar ze moeten ook zichzelf niet vergeten, want ook zij hebben te maken met veranderingen in wat de klant wil”, zo stelt de Rabobank.

Gerelateerde berichten