menu

Politieke aandacht voor ZZPers

De positie van ZZP’ers heeft de aandacht van de politiek. Met name op het gebied van arbeidsongeschiktheid en aanbesteding vinden ontwikkelingen plaats.

De PvdA organiseerde afgelopen dinsdag een bijeenkomst over de positie van ZZP’ers. Naar aanleiding van de discussie heeft  de PvdA aangegeven voorstander te zijn van een basisregeling voor arbeidsongeschiktheid voor ZZP’ers. FNV Zelfstandigen maakt zich al enige tijd hard voor deze basisregeling.

Ook heeft Premier Balkenende aangegeven aanstaande donderdag in de ministerraad te willen spreken over de kansen van ZZP’ers bij overheidsaanbestedingen, hierop is namelijk nu nog veel aan te merken. FNV Zelfstandigen is erg enthousiast over de aandacht voor de positie van ZZP’ers vanuit de overheid.

Toch zou FNV Zelfstandigen liever een breder debat over het sociale stelsel zien. Hierdoor kan vernieuwend ondernemerschap worden gestimuleerd, waardoor nieuwe groepen ZZP’ers innovatie en verspreiding van kennis kunnen realiseren. Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen: “Er moet meer aandacht uitgaan naar vernieuwend ondernemerschap, dit kan alleen maar als de resultaten van het huidige sociale beleid goed in kaart worden gebracht. Hierdoor kunnen regelingen beter worden  toegesneden op de situatie van de zzp´er met grote ambities ten aanzien van innovatie en groei.

Reacties