Politiek

Ondernemen en Internet is onafhankelijk en mag ik dan ook niet gebruiken voor mijn politieke voorkeur. In de maand november kom je er alleen niet onderuit. Politiek is hot! Op de radio, televisie, internet en krant. Elke dag lees je wel over plannen van bepaalde partijen. Het is ook nog eens een nek-aan-nek race tussen Bos en Balkenende en vandaag vroeg mijn stagiaire mij opeens ook:

"Wat zou jij doen als je een ding in Nederland mocht veranderen?"

Verder lezen

Alle wegen leiden naar Google

Als alle wegen bij Rome uitkomen dan komen alle digitale snelwegen uiteindelijk bij Google uit. Vandaag las ik een nieuwsbrief over de "World domination of Google" en ik kan mij daar wel redelijk in vinden. Alleen al de laatste week heeft Google alle beleggingsmedia en ondernemers media opgeschud met de overname van Youtube. Het geweld waarmee Google de internet wereld zo nu en dan bestormd is legendarisch.

Verder lezen

Uren voor 9am tellen dubbel

Vroeger zij mijn moeder wel eens als ik moe was; ga vanavond vroeg naar bed, de uren voor 12 uur tellen dubbel. Ik heb hier lang heilig in geloofd omdat telkens als ik na 12 uur mijn bed in kroop, ik er smorgens behoorlijk brak weer uit kwam. Nu is dat na mijn studenentijd wel een stuk verbeterd maar nog steeds geloof ik wel wat in die theorie. Vandaag zou ik hier een nieuwe aan willen vastknopen; de uren voor 9 uur smorgens tellen dubbel.

Verder lezen

Wanbetalers

Voor ik met een eigen bedrijf begon wist ik ook wel dat niet iedereen hetzelfde betalingsgedrag als ikzelf had. Maar nu ik fulltime ondernemer ben heb ik gemerkt dat ik toch wel geschrokken ben van het betalingsgedrag van mijn "klanten". Klanten tussen aanhalingstekens want ik kan niet eens meer precies zeggen hoeveel domeinen ik als webhosting provider inmiddels heb afgesloten wegens wanbetaling. En het ergste is nog wel dat ik normale klanten nu laat meebetalen voor dit gedrag.

Verder lezen

Heerlijk die vrijheid

Vandaag was mijn vriendin haar diploma uitreiking. Het is vanzelfsprekend dat ik daar mee naar toe ga. Donderdagmiddag van 2 tot 6 dus het kost je een middag maar ze gaat niet verder studeren dus dit is iets wat ik niet veel meer mee ging maken. Zelf ben ik in Amsterdam afgestudeerd dus het was leuk om te zien hoe het nu in Utrecht geregeld was. Bij mijn schoonmoeder heb ik flinke punten gescoord door mee te gaan.

Verder lezen

Extra hulp? Wat als deze wegvalt?

Het gaat goed met de stage. Mijn stagiaire wordt steeds zelfstandiger en lijkt er geen problemen mee te hebben als ik soms een klanten project moet afmaken. Soms hamer ik wat op eigen initiatief en zelfstandigheid en helemaal fair is dat niet want het is vooral eigen belang. Maar mijn stagiaire pikt het goed op en als ik soms een suffe collega ben die een hele dag maar weinig zegt, krijg ik daar gelukkig niet veel klachten over. Was ik dus net zeer tevreden aan het raken gaat het opeens mis.

Verder lezen

Stichting

Een stichting is een ondernemingsvorm waarbij niet winst, maar een ideël of sociaal doel de reden van de organisatie is. Een stichting mag wel ‘winst’ maken. Zo’n stichting wordt ook wel fonds genoemd. Het mag dat geld uitkeren aan derden, maar dit moet met de visie en doelstelling van de stichting passen en mag niet naar het bestuur worden uitgekeerd. Wel mag het bestuur zijn onkosten in rekening brengen.

Een stichting wordt dan ook opgericht voor organisaties welke niet als doel hebben om hier zelf geld aan te verdienen maar welke geld willen verdienen of zich op een andere manier willen inzetten voor derden zoals het milieu, historische gebeurtenissen, natuur, samenleving, etc. De visie is vastgelegd in statuten bij oprichting.

Het bestuur van een stichting is niet zelf hoofdelijk aansprakelijk maar de stichting is zijn eigen rechtspersoon. De bestuurder is wel verplicht zijn taak "behoorlijk" te vervullen. De wet geeft aan dat het bestuur in principe collectief aansprakelijk is als de stichting wordt geschaad door onbehoorlijk bestuur en de bestuurders daarover een ernstig verwijt kan wor­den gemaakt.

Stichting oprichten
Men kan een stichting oprichten via een notariële akte of bij testament. Bij het oprichten van de stichting moeten de statuten in de oprichtingsakte van de stichting worden opgenomen. Bij het oprichten van de stichting moeten dan ook de volgende zaken duidelijk worden gemaakt:

 • De naam van de stichting
 • De gemeente waarin de stichting gevestigd is
 • Het doel van de stichting
 • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders
 • De bestemming van de financiële middelen van de stichting ingeval van ontbinding, of de wijze waar­op de bestemming zal worden vastgesteld.

Meer informatie over werken met een stichting

 • Ondernemer worden – Officieel heeft een stichting een bestuur maar de oprichter zal veel eigenschappen van deze ondernemer herkennen.
 • Het ondernemingsplan – Voor het oprichten van een stichting is een ondernemingsplan niet verplicht. Wel aan te raden.
 • Financiële administratie – Wat komt er bij kijken voor financiële eigenschappen bij een eigen onderneming zoals een stichting?

Verder lezen

Hoofdlijnen van een arbeidscontract

In ons artikel starten met personeel vertellen wij het een en ander over de verschillende vormen waarmee er een extra kracht ingehuurd kan worden. Maar ook met een uitzendkracht of tijdelijke vakantiekracht is het raadzaam goed op juridische, fiscale en administratieve veranderingen te letten. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een arbeidscontract.

Ontstaan arbeidscontract
Een arbeidsovereenkomst komt tot stand door wilsovereenstemming tussen werkgever en werknemer. Een schriftelijke vorm is voor de geldigheid van een arbeidsovereenkomst niet vereist. Dit is wel het geval voor enkele specifieke bedingingen, zoals het concurrentiebeding en het proeftijdbeding. Het is natuurlijk altijd verstandig een schriftelijke overeenkomst op te stellen. Zo’n overeenkomst kan ook een voor akkoord ondertekende aanstellingsbrief zijn.

Gezagsverhouding
Sluit u een arbeidsovereenkomst af dan is er sprake van een gezagsverhouding tussen u als werkgever en uw werknemer. Uw werknemer moet zich richten naar opdrachten die hij of zij van u krijgt. U hebt als werkgever de bevoegdheid om instructies aan uw werknemer te geven. U bepaalt dan de werktijden van uw werknemer en u stelt regels vast voor het melden van ziekte. Uw werknemer houdt zich aan deze regels, mag door u opgedragen werk niet weigeren en zorgt ervoor dat opgedragen werk binnen de hiervoor bepaalde termijn klaar is.

Looptijd
Arbeidsovereenkomsten worden gesloten voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan de duur zijn bepaald door de duur van een project (zoals het bouwen van een huis) of door een concrete kalenderperiode. Een project levert alleen dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op, wanneer het einde of de voltooiing van het werk objectief is te bepalen. Omdat dit niet vaak het geval is, komt een contract voor bepaalde tijd in de vorm van een vaste kalenderperiode veel vaker voor.
 

Vormvoorschriften arbeidsovereenkomst
Hoewel de arbeidsovereenkomst zelf dus niet aan de schriftelijke vorm is gebonden, moet u als werkgever een aantal belangrijke zaken wel in een schriftelijke opgave aan uw werknemer verstrekken.  

 • De naam en woonplaats van partijen;
 • De plaats waar de arbeid wordt verricht;
 • De functie of de aard van de arbeid;
 • Het tijdstip van indiensttreding;
 • De duur van de overeenkomst bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 • De vakantieaanspraak;
 • De opzegtermijn;
 • Het loon en de termijn van uitbetaling;
 • Of er een pensioenregeling geldt voor de werknemer;
 • De toepasselijkheid van een CAO.

Bronvermelding
Dit artikel is geschreven door Johan Mulder van Groenendaal BV. Wilt u als werkgever voor uw werknemer een arbeidscontract samenstellen, dan kunt u terecht op zijn website arbeidscontract-maken.nl. De digitale uitgever Groenendaal BV heeft dit instrument in samenwerking met advocatenkantoor CMS Derks Star Busman ontwikkeld. 

Verder lezen

Een offerte en opdracht maken

Een offerte maken kost veel geld. Er moet namelijk veel gebeuren: Het verzamelen van de wensen van de klant, het afstemmen op de huidige diensten, de kosten en prijsberekening, contact met de potentiële klant, het maken én het versturen van de offerte. Bij elkaar is dit veel tijd waarvan onzeker is of dit later in geld én een werkelijke opdracht kan worden omgezet. Helemaal als maar een laag percentage van de gemaakte en uitgestuurde offertes ook werkelijk een verkoop wordt.
Reken eens mee. Wat is de gemiddelde kans van slagen bij alle potentiële klanten waar minimaal één keer contact mee is geweest? Worden gemaakte offertes nagebeld? Wordt naderhand gevraagd wat de stand van zaken is, of wanneer de beslissing wordt genomen? Het maken en versturen van een duidelijke, volledige en scherpe offerte is lang niet altijd genoeg om een klant over de streep te trekken. Juist startende of kleine ondernemers kunnen hierin goed scoren; bestaande bedrijven hebben vaak al klanten en niet in elke periode voldoende tijd om achter offertes aan te gaan.

De startende ondernemer heeft dit ook lang niet altijd, maar kan hier wel enorm in uitblinken en zichzelf ermee verkopen. De prijs of kwaliteit is lang niet altijd doorslaggevend. Alleen al door een aantal keren het gezicht te laten zien, laat je merken dat er interesse is in de opdracht. Je laat zien dat er tijd en motivatie voor is.
Er zijn ontzettend veel follow-up mogelijkheden
Het is niet mogelijk om ze allemaal te noemen, maar hieronder geven wij u een selectie van follow-up momenten in de periode vlak nadat een offerte is gestuurd:
Na versturing (+/- 7 werkdagen na) offerte:
 1. Heeft u onze offerte correct ontvangen?
 2. Heeft u tijd gehad om onze offerte in te zien?
 3. Voldoet onze offerte aan uw wensen en eisen?
 4. Heeft u nog aanvullingen op onze offerte?
 5. Wat is uw indruk van onze offerte?
 6. In welk opzicht bevalt onze offerte u goed / niet goed?
 7. Bent u ook met andere partijen in gesprek?
 8. Hoe staan onze kansen voor het krijgen van de opdracht?
 9. Heeft u nog verdere informatie van ons nodig?
 10. Hoe is de stand van zaken momenteel?
 11. Zijn er nog onduidelijkheden?
Follow-up (verschillend per sector):
 1. Heeft u al een beslissing kunnen nemen?
 2. Wanneer gaat u de beslissing nemen?
 3. Waarom heeft u de beslissing nog niet genomen?
 4. Wat is de reden geweest om voor de door u gekozen partij te kiezen?
 5. Hoe is onze offerte in vergelijking met uw wensen / onze concurrenten?
Achteraf:
 1. Wat is de reden geweest om voor de door u gekozen (concurrerende) offerte te kiezen?

   

Natuurlijk zijn er ook nog tientallen follow-ups te bedenken na de acceptatie van de offerte, de zogenaamde evaluatie perioden. Evalueren is weer een heel apart iets waarover weer een geheel eigen artikel mogelijk is, maar met bovenstaande stappen is een goed beeld mogelijk van de stappen die na een offerte mogelijk zijn. Veel van deze vragen zijn mogelijk doorslaggevende factoren bij het wel of niet verkrijgen van de opdracht. Lang niet alle vragen zijn bij elke opdracht nodig, maar als het een twijfelgeval is, geeft informatie verstrekking of informatie aanvragen zeer vaak de doorslag.

Verder lezen