menu
e-boekhouden

Overheid moet ondernemerschap stimuleren

Er is wereldwijd een sterke behoefte om vanuit de overheid het ondernemersonderwijs te stimuleren en mensen die ondernemer willen worden aan te moedigen om zelfstandig te worden. In ons land zijn we over het algemeen tevreden over het aanbod van ondernemersonderwijs, maar mag het ondernemerschap in de grote steden wel meer gestimuleerd worden.

Dit blijkt uit het Amway Global Entrepreneurship Report 2014. Hieruit komt ook naar voren dat Nederland op nummer zes staat op de ranglijst van meest ondernemingsvriendelijke landen. Ons kikkerlandje streeft daarmee onder andere de Verenigde Staten en buurlanden Duitsland en België voorbij.

Deze goede ranking blijkt ook wel uit het feit dat 44% van de Nederlanders zichzelf een eigen bedrijf ziet opzetten, terwijl dit percentage bij de Duitsers maar 25% bedraagt. Overigens blijft er nog wel een aanzienlijk verschil tussen mannen en vrouwen: waar iets meer dan de helft van de mannen zichzelf ziet ondernemen, is maar één op de drie vrouwen ervan overtuigd dat zij een ondernemer zou kunnen zijn.

Ondernemersonderwijs eigen verantwoordelijkheid
Uit het jaarlijkse onderzoek kwam ook naar voren dat wij Nederlanders over het algemeen tevreden zijn over het aanbod van ondernemersonderwijs (60%). We vormen zelfs het enige land ter wereld waar de meerderheid (52%) van de ondervraagden vindt dat het aanleren van ondernemersvaardigheden valt onder de eigen verantwoordelijkheid. Gemiddeld denkt in Europa slechts 23% er ook zo over. In Duitsland bijvoorbeeld is het juist ’t merendeel (62%) dat vindt die verantwoordelijkheid ligt bij start-up programma’s van non-profit organisaties, de Kamer van Koophandel of de overheid.

Volgens Prof. Dr. Elfring, die hoogleraar strategisch management en ondernemerschap aan de Vrije Universiteit is, tonen bedrijven en onderwijs steeds vaker initiatief om het ondernemerschap te stimuleren, maar blijft de Nederlandse overheid hierin toch achter. Hij ziet de grootste kansen om het ondernemerschap te stimuleren in de grote steden. Want uit het onderzoek blijkt namelijk, dat inwoners van grote steden een meer positieve houding hebben ten aanzien van ondernemerschap en ondernemerschap kan worden aangeleerd.

Ondernemerschap nog verder stimuleren
“Het is opvallend dat de meerderheid van de inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag van mening is dat ondernemerschapsvaardigheden aangeleerd kunnen worden, in plaats van dat deze aangeboren zijn. Dit betekent dat we ondernemerschap nog verder kunnen en moeten stimuleren. Iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen: bedrijfsleven, onderwijs en de overheid”, aldus professor Elfring.

Reacties