menu

Onmogelijke regels

Met de komst van nieuwe technologie zoals het internet (voor zover dat nog nieuw te noemen is) raakt de wetgeving soms met zichzelf in de knoop. Een voorbeeld? Zo moet er op officiële documentatie een KVK nummer staan zodat klanten altijd kunnen controleren met wie ze te maken hebben. Een website is in veel gevallen meer dan enkel een visitekaartje. De overheid heeft dan ook bepaald dat het KVK nummer verplicht op een duidelijke plaats op een website te vinden moet zijn. Wie verzint zoiets?

Ten eerste heeft de helft van de bedrijven nog steeds geen (werkende) website. In veel gevallen is er alleen een domeinnaam gereserveerd. Zijn deze dan ook per definitie strafbaar omdat het KVK-nummer er niet te vinden is?

Tijd voor internet-regelgeving

Het internet heeft zijn weg inmiddels gevonden. Het is een business op zich. Hoog tijd voor eigen regelgeving. Waarschijnlijk zou de overheid flink gebaat zijn bij een kleine denktank welke de overheid kan adviseren voor verouderde of nieuw aan te passen wetgeving. Een KvK-nummer verplichten op een website is onbegonnen werk. Beter zou zijn dat bij het registreren of het bijhouden van domeinnamen zaken genoemd worden. Op deze manier zou deze taak verschoven kunnen worden van politie (die natuurlijk nooit gaat controleren of een KvK-nummer werkelijk vindbaar op een website staat) naar een domeinnameninstantie als de SIDN. Die kan de overheidsinformatie beheren. Zo wordt duidelijk waar het KvK-nummer te vinden is, en wie of wat er achter een website zit.

Ander voorbeeld in de laatste Elsevier
Eerder deze week heeft de Elsevier al een mooi artikel over de “ruzie” tussen de DSB Bank en de financiële toezichthouder. Deze meningsverschillen zijn gestart toen de DSB Bank meer duidelijkheid zocht over online banneren. Hierover zijn nog steeds niet de laatste woorden gezegd. Terwijl banneren voor financiële instellingen al meermalig succesvol blijkt gevonden.

Ook wetgeving welke in eerste instantie niet voor het internet is bedoeld. Nou pas dat dan aan! Als overheid heb je toch de taak met je tijd mee te groeien?

Voorwaarden.net
Ook wij zijn nog steeds in gesprek met meerdere partijen om te kijken of wetgeving niet moderner kan. Voor de lezers die voorwaarden.net nog niet kennen: Het is het eerste gratis initiatief waar kosteloos voorwaarden kunnen worden gedeponeerd en worden ingezien. Het initiatief voldoet volgens juristen aan alle richtlijnen en kan zou wettelijk als gelijke worden gezien aan deponeren bij Rechtbank of KVK.

Enkel sommigen hebben hierbij nog steeds twijfels. In de wetgeving staat nl. letterlijk dat deponeren mogelijk is bij KVK of Rechtbank. Voorwaarden.net wordt niet genoemd! Natuurlijk niet, want de wet dateert nog uit de tijd dat internet niet bestond. Vandaar dat we deze wet graag aan de huidige tijd aangepast zien. Zo hebben we inmiddels contact gezocht met het ministerie om Voorwaarden.net in de wetgeving mee te nemen.

Jurisprudentie zal wellicht duidelijkheid brengen. Tot die tijd voelden wij ons gesterkt doordat een 400 bedrijven in zeer korte tijd al intensief gebruik maken van het initiatief. De markt is er duidelijk klaar voor. Nu de wetgeving nog. 😉

Reacties