menu

Online voorwaarden succesvol

Meer dan 1000 bedrijven hebben hun (algemene) voorwaarden online gedeponeerd op www.voorwaarden.net. Deze website is eind 2006 opgericht door Puck van Geelen toen deze zelf zijn voorwaarden moest deponeren. Hij kwam erachter dat dit enkel nog mogelijk was via de KVK of Rechtbank en dat het gebruikersgemak of mogelijkheden hier nogal beperkt waren. Met nieuwe media als het Internet moet dat toch makkelijker kunnen?

Vanaf 2007 is Voorwaarden.net actief en vanaf halverwege dat jaar toen het ons ter oren is gekomen hebben wij ons erbij aangesloten. Mede door onze steun zijn er zelfs kamervragen gesteld om er zeker van te worden dat dit wettelijk dezelfde rechten krijgt als deponeren bij de tot dan toe bestaande mogelijkheden. 

Toen is mede aangegeven dat de markt eerst meer mag aangeven dat dit werkelijk gewenst is in de markt. Zolang er onvoldoende draagvlak voor is zal er geen wetswijziging voor ontstaan en zal de geldigheid van online deponeren afhangen van jurisprudentie. Zal een rechter Voorwaarden.net zien als acceptabel alternatief?

Inmiddels zijn er meer dan 1000 bedrijven aangesloten en wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de website. Voor ons reden voor een feestje en reden om wederom te kijken of het niet mogelijk is nog voor eventuele jurisprudentie te kijken naar het opnemen van Voorwaarden.net als erkende plaats voor het deponeren van voorwaarden.Wordt vervolgd!

Reacties