menu

Ondernemerschap

Iedereen is het er over eens dat ondernemerschap van groot belang is. Naast arbeid, kapitaal en natuur wordt ondernemerschap wel de vierde productiefactor genoemd. Ondernemerschap is dan ook zo oud als de mensheid zelf. Maar, wat is ondernemerschap? En kan je dit leren?

Ondernemerschap is in mijn visie het combineren van bestaande kennis en ervaring tot nieuwe toepassingen, diensten en producten. Dit klinkt simpel en dat is het in de kern ook. Het gaat er om dat je als ondernemer ergens in gelooft en er vervolgens iets mee doet. De geboren ondernemer weet niet beter. Hij heeft vertrouwen in zichzelf en zijn ideeën en doet het gewoon. Dit is ook wat de ondernemer onderscheidt van de manager en de leider. De leider doet de juiste dingen (effectief). De manager doet de dingen juist (efficiënt). En de ondernemer? Die doet het gewoon!

De ondernemer

Maar al ben je geen geboren ondernemer, dat betekent niet dat je niet ondernemend bent of geen ondernemer kan worden, integendeel. De benodigde ondernemende competenties zijn bij ieder mens in meer- of mindere mate aanwezig. De ondernemende mens is creatief, durft meer, neemt verantwoording voor zijn of haar daden en laat naast zijn hoofd (ratio) ook zijn hart (gevoel/intuïtie) meespreken. Ondernemerschap is dan ook niet alleen goed voor organisaties (bedrijfsleven én overheid). Ook voor de individuele mens werkt dit positief uit. De individuele passie en drive krijgen met ondernemerschap de ruimte om zich te ontwikkelen en ontplooien.

Ik wil graag dat bij jong en oud deze ondernemende competenties weer naar boven gehaald worden. Dit betekent dat je zowel op school als tijdens het werk aan de slag gaat met ondernemerschap. Hiervoor zijn programma’s nodig waarbij leren en werken met elkaar worden geïntegreerd. Een leuke uitdaging.

Reacties