Ondernemers onbekend met risico’s SaaS-software

Ondernemers onbekend met risico’s SaaS-software

Twee op de drie bedrijven in Nederland is niet op de hoogte van de risico’s en verregaande consequenties die het gebruik van SaaS-oplossingen met zich meebrengt. SaaS-leveranciers lijken zelf ook weinig te doen om oplossingen te ontwikkelen.

Het gebruik van SaaS, oftewel software as a service, is in de loop der jaren steeds populairder geworden. Vroeger werd software nog vanaf een cd-rom geïnstalleerd, maar later kon ook een downloadbaar installatiebestand worden aangeschaft, waarna de software van jou was.

Met de komst van SaaS is dat nu verleden tijd: steeds meer bedrijven schaffen de software niet meer aan, maar sluiten bijvoorbeeld een contract per maand en soms zelfs per gebruiker af. De software staat ‘in de cloud’ en updates worden dan ook niet meer via nieuwe cd-roms of update-bestanden doorgevoerd, maar direct online toegepast.

Nauwelijks nagedacht over risico’s SaaS

SaaS brengt ten opzichte met de vroegere situatie heel wat voordelen met zich mee, maar over de mogelijke risico’s wordt door bedrijven nauwelijks nagedacht, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Het ondervroeg meer dan 120 bedrijven en het blijkt dat het merendeel, 66 procent, niet op de hoogte is van risico’s en verregaande consequenties.

Veel gaat tegenwoordig met SaaS

En dat terwijl veel belangrijke bedrijfsonderdelen via een SaaS-oplossing worden onderhouden. Denk maar aan CRM-software, boekhoudsoftware, een webwinkel of klantenadministratie. Veel van deze pakketten worden vanuit de cloud beheerd.

‘Klant is geen eigenaar van de software’

“Maar het risico dat bedrijven lopen om geen eigenaar te zijn van de software, geen toegang meer te hebben tot hun eigen data en geen invloed te hebben waar en bij wie de data terecht komt, is een groot risico voor de eigen operationele en financiële bedrijfsprocessen”, aldus Paul Bijleveld, dat met zijn bedrijf ACC ICT samen met de UU het onderzoek uitvoerde.

Als een SaaS-leverancier bijvoorbeeld failliet gaat, dan is de vraag hoe een zakelijke klant zijn bedrijfsvoering moeiteloos kan voortzetten. En zit het met de aansprakelijkheidsstelling omtrent privacy, of met weglopende klanten? “De financiële consequenties zijn vooraf vaak niet in te schatten”, zo stellen de onderzoekers.

Veel SaaS-leveranciers voelen zich niet verantwoordelijk

Het risicogevoel lijkt dus niet echt te leven bij de afnemers, maar de SaaS-leveranciers zelf voelen zich vaak ook niet verantwoordelijk. “De bewustwording en daarmee de eis om continuïteitsoplossingen te implementeren zal dus vooral vanuit klanten moeten komen.”

Gerelateerde berichten