menu
e-boekhouden

NHG helpt zzp’ers met kopen huis

NHG helpt zzp’ers met kopen huis

Sinds de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) het mogelijk heeft gemaakt om na één jaar ondernemerschap een hypotheek met NHG af te sluiten, hebben veel zelfstandigen zonder personeel van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Vorig jaar werden er 1.678 hypotheekgaranties met NHG verstrekt aan zzp’ers.

Dit blijkt uit het jaarverslag 2017 van de Nationale Hypotheek Garantie. Van die 1.678 verstrekte NHG’s aan zzp’ers waren er 350 mogelijk dankzij de verruimde criteria. Eerder was het namelijk zo dat een zzp’er pas een dergelijke hypotheek kon sluiten na drie jaar ondernemerschap. Nu is de grens gesteld op één jaar.

Er beter zijn voor zzp’er die huis wil kopen

In Nederland zijn er op dit moment ruim 1,15 miljoen mensen die hun hoofdinkomen verdienen als zzp’er. Voor hen is het niet altijd even makkelijk om een hypotheek af te sluiten. De NHG zet zich in voor een gezonde woningmarkt en bemoeit zich sinds vorig jaar nadrukkelijker met de situatie van zzp’ers. ” De eerder ontwikkelde zzp-propositie is in het afgelopen jaar tot wasdom gekomen en in de markt gezet. Dit is terug te zien in de kerncijfers”, zo meldt het trots in het jaarverslag.

Gemiddeld aankoopbedrag: 192.000 euro

Uit het jaarverslag komt ook naar voren dat de meeste zzp’ers met een eigen NHG-woning werkzaam zijn in de bouw. En ondanks dat het aantal verstrekte garanties vrij gelijkmatig is verdeeld in Nederland, is wel duidelijk dat de meeste woningen met NHG van zzp’ers in Noord-Brabant staan. Verder is het gemiddelde aankoopbedrag van een woning door zzp’ers 192.000 euro, is de gemiddelde leeftijd van de koper 33 jaar en ligt het gemiddeld inkomen van de NHG-zzp’er op net geen vijftigduizend euro.

Hypotheek als zzp’er mogelijk?

Voor het al dan niet verstrekken van de Nationale Hypotheek Garantie wordt het toetsinkomen van de zzp’er vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren. Dit mag ook een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Ook mag de zzp’er in kwestie maximaal één kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Het gemiddelde wordt ook dan nog steeds over drie jaar berekend.

Reacties