menu
e-boekhouden

Nederlandse startup heeft moeite met opschalen

Nederlandse startup heeft moeite met opschalen

Startups in Nederland hebben moeite om op te schalen tot scale-up. Het aantal startups dat snel doorgroeit tot scale-up is de laatste twee jaar gestagneerd. Maar terwijl weinig startups doorgroeien tot een snelgroeiend miljoenenbedrijf, lukt dit gevestigde mkb-bedrijven wél.

Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus Centre for Entrepreneurship en Rotterdam School of Management. Alweer voor de derde keer brachten zij de groei van mkb-ondernemingen in Nederland in beeld, waarbij de focus met name ligt op snelgroeiende bedrijven, ook wel scale-ups genoemd.

Toename scale-ups, aanwas vooral uit mkb

Het totale aantal scale-ups in ons land is opnieuw toegenomen: van 2.285 in 2016 naar 2.695 vorig jaar. Dit is een toename van bijna 18 procent. Maar de groei van het aantal jonge scale-ups is gestagneerd. Kon eerder de toename in snelgroeiende bedrijven worden toegeschreven aan de transitie van startup naar scale-up, vorig jaar was dat niet meer zo.

Start-ups hebben moeite met opschalen tot scale-up.
Start-ups hebben moeite met opschalen tot scale-up.

Het afgelopen jaar zijn er nauwelijks meer nieuwe startups doorgegroeid tot een scale-up. Bij gevestigde midden- en kleinbedrijven is het gelukkig een ander verhaal. De nieuwe aanwas van scale-ups bestaat voor het overgrote deel uit gevestigde mkb’ers. Dit jaar is 5,4 procent van het Nederlandse mkb een scale-up. En volgens het onderzoek is het voor het eerst sinds 2010 dat het aantal bedrijven dat groeit groter dan het aantal bedrijven dat niet groeit.

Meer Nederlandse bedrijven groeien, 5,4 procent daarvan groeit zelfs snel.
Meer Nederlandse bedrijven groeien, 5,4 procent daarvan groeit zelfs snel.

Definitie scale-up

Onderzoek Justin Jansen definieert een scale-up als een bedrijf met een gemiddelde groei van 20 procent of meer per jaar in werknemers en/of omzet, gedurende een periode van drie jaar. Ook moet het bedrijf minstens 10 FTE hebben aan het begin van die periode.

Reacties