menu

MKB zal voorzichtig herstellen in 2014

De krimp in de Nederlandse industrie neemt af, doordat de Europese economie iets aantrekt. Ook neemt het aantal verkochte woningen toe en investeert de transportsector weer in nieuwe vrachtauto´s. Nederland is langzaam maar zeker aan het herstellen en dit kan voor het MKB volgend jaar leiden tot een bescheiden afzetgroei van 0,75%.

Wel wordt het herstel geremd door een verdere terugloop in consumentenbestedingen. Dit en meer blijkt uit een prognose die Panteia/EIM heeft gemaakt voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Herstel van de afzet zal vooral komen dankzij de op export georiënteerde sectoren. De chemische industrie (+3%), de groothandel (+2,5%) en de metaalindustrie (+2%) zullen de grootste groei tonen.

De verwachting is verder dat de transportsector een afzetgroei van 0,75% weet te bereiken, terwijl de detailhandel waarschijnlijk een krimp van 2% krijgt te verduren. Dit komt vooral doordat consumenten, door een onder druk staande koopkracht, minder zullen uitgeven volgend jaar. Maar daar waar de detailhandel non-food met 4% fors verder krimpt, zal juist de online retail (+7%) met flinke kracht doorgroeien.

De bouw, de autosector en de zakelijke dienstverlening zijn een paar van de vele sectoren die volgend jaar een omzetontwikkeling van rond de nul procent of daar net iets boven zullen realiseren. Al met al zal het voorzichtige herstel van het MKB niet voldoende zijn om de werkgelegenheid volgend jaar ook tot een herstel te laten komen. Per saldo zullen ongeveer dertigduizend werknemers in het MKB hun baan gaan verliezen. Het aantal zelfstandigen zal naar verwachting toenemen met zo’n 12 duizend in 2014.

Reacties