menu

MKB vrijstelling

Ondernemers met een eenmanszaak welke volgens de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting als ondernemers worden gezien hebben vanaf 1 januari 2007 recht op een MKB vrijstelling. Vanaf 2007 kan een gedeelte van de winst worden vrijgesteld van belasting.

Wat is de MKB vrijstelling

De MKB vrijstelling is een extra belastingvrije voet na alle eerdere aftrekbare posten zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, investeringsaftrek, stakingsaftrek etc. Door middel van de MKB vrijstelling  wordt van de belastbare winst welke is verminderd met de aftrekposten, 10% vrijgesteld van belasting.

Een voorbeeld:

(indicatief!)
Een onderneming heeft een omzet van 80.000 en heeft 40.000 aan kosten. Deze onderneming bestaat nog maar 1 jaar en er is voor ruim 2000 uur gewerkt aan de onderneming. Het voldoet volgens de Belastingdienst aan de regels om voor de inkomstenbelasting als ondernemer te worden aangemerkt en komt in aanmerking voor de startersaftrek.

Winst:  40.000
Startersaftrek: -2019
Zelfstandigenaftrek: -7.158

In 2006 had deze onderneming een belastbare winst van: 30.823

In 2007 mag deze ondernemer, omdat hij voor de inkomstenbelasting wordt gezien als ondernemer en dus in aanmerking komt voor de MKB vrijstelling, 10% extra belastingvrij verdienen.
MKB vrijstelling:  -3.082
Belastbare winst: 27.740

Wat bekent dit in de portemonnee?

Van de winst na alle aftrekposten wordt 10% vrijgesteld van belasting. In het voorbeeld hierboven zit deze ondernemer met zijn inkomen gedeeltelijk in de 2e belastingschaal van 41,4%. Als we even voor het gemak ervan uitgaan dat er verder geen verdere zaken van toepassing zijn dan scheelt dit:
3082 * 41,4% = 1276 euro netto in zijn portemonnee.

In de praktijk is het niet zo simpel. Aan het voorbeeld kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en het verschilt van ondernemer tot ondernemer. Goede boekhoudsoftware kan dit meestal automatisch op maat berekenen, maar raadpleeg voor exacte getallen een ervaren boekhouder of de belastingdienst.

Voor meer informatie over belastingen en ondernemerschap zie het artikel: Belasting voor ondernemers.