e-boekhouden

Mkb verwacht fikse omzetgroei in 2018

Mkb verwacht fikse omzetgroei in 2018

Het midden- en kleinbedrijf in Nederland rekent op een flinke groei voor 2018. Onder de snelste groeiers in het mkb wordt zelfs een omzetgroei van gemiddeld 24 procent verwacht. Dit komt met name door de aantrekkende economie, al spelen productontwikkeling en innovatie ook een grote rol.

Dit blijkt uit twee recent gepubliceerde enquêtes; een van accountantsorganisatie SRA onder 645 kleine mkb-bedrijven en eentje van het FD dat de 755 deelnemers aan de FD Gazellen ondervroeg. Uit het eerste onderzoek bleek dat ondernemers een omzetgroei van gemiddeld 10 procent voorzien, terwijl de FD Gazellen – de snelst groeiers in het midden- en kleinbedrijf – zelfs met 24 procent verwachten te groeien in omzet het komende jaar.

Logistieke dienstverleners meest optimistisch

Uit beide enquêtes kwam ook naar voren dat bedrijven die actief zijn in de logistieke dienstverlening het meest optimistisch zijn over hun omzetgroei. Deze bedrijven rekenen op een omzetstijging van 14 procent. Datzelfde percentage geldt ook voor de FD Gazellen die actief zijn in de transportsector. Ook groothandels, bedrijven in de automotive sector en medische zorg scoren bovengemiddeld.

De voorspeelde omzetgroei in 2018 is gebaseerd op groei zonder enige overnames. Ondernemers denken vooral dat de aantrekkende economie ten grondslag ligt aan hun toekomstige groei. Al geeft meer dan de helft van de ondervraagden ook aan dat productontwikkeling en innovaties de basis vormen voor hun groeispurt. Bijna driekwart van de ondervraagden ‘Gazellen’ zegt moeite te hebben met het vinden van geschikt personeel.

Groei financieren via binnenkomende geld

Wat werkkapitaal betreft, is dit voor de snelgroeiende mkb-bedrijven eigenlijk geen onderwerp van discussie. Zo’n tachtig procent kan de groei namelijk gewoon zelf financieren uit de kasstroom; slechts 7 procent gaat naar de bank voor een lening.

Gerelateerde berichten