menu

MKB is vol vertrouwen over 2017

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben goede verwachtingen van het nieuwe jaar. Voor 2017 verwachten ondernemers in ons land meer omzet, hogere investeringen en een uitbreiding van de werkgelegenheid. Met name ondernemers in het middenbedrijf zijn positief over 2017.

Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland. Hoewel het midden- en kleinbedrijf een verzamelbegrip is, zijn er wel degelijk verschillen tussen de type ondernemers wat betreft hun verwachtingen voor het nieuwe jaar. Zo zijn met name ondernemers in het middenbedrijf (een onderneming met tussen de 50 en 250 werknemers) positief gestemd en zijn ze in hun verwachtingen vaker optimistischer dan ondernemers met een kleiner bedrijf (tussen de 5 en 50 werkzame personen). Maar wat betreft de omzet, export en personeelssterkte zijn ondernemers uit het grootbedrijf zijn juist weer positiever dan mkb-ondernemers.

Klein- en grootbedrijf verschillen van elkaar

Vergelijken we de verwachtingen van het kleinbedrijf met die van het middenbedrijf, dan valt vooral op dat er op het gebied van omzet grote verschillen zijn. Ondernemers uit het middenbedrijf zijn veel positiever gestemd over hun verkopen. Bijna vier op de tien denken dat hun omzet volgend jaar toeneemt, terwijl 6 procent denkt dat ze minder gaan omzetten. Per saldo is 33 procent in het middenbedrijf positief over de omzetontwikkeling. Ter vergelijking: in het kleinbedrijf is dit 21 procent en in het grootbedrijf 53 procent.

MKB-ondernemers over 2017

Reacties