menu

Minister presenteert resultaten

Wilt u weten welke concrete resultaten het kabinet geboekt heeft voor ondernemers? Op de derde woensdag in mei, biedt de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) en de departementale jaarverslagen (rijksjaarverslag) aan de Tweede Kamer aan. 

Dan wordt duidelijk of het kabinet bereikt heeft wat het gepland had en of dat is gebeurd met het budget wat daarvoor gesteld was. Kijk op 15 mei na 15.00 uur op www.verantwoordingsdag.nl. In het onderdeel ‘Resultaat voor u’ vindt u de genomen maatregelen die te maken hebben met belastingen, personeel, subsidies en andere zaken waar een ondernemer mee te maken heeft. 
Ook voor andere doelgroepen is daar informatie over de bereikte resultaten te vinden.
Deze informatie is ons toegezonden namens het Ministerie van Financiën.

Verder lezen

Reacties