menu
e-boekhouden

Manager en ondernemer

Veel mensen vragen zich af wat nou het verschil is tussen een manager en een ondernemer. Is er wel een verschil? Moet een manager ook ondernemend zijn? En een ondernemer manager?

In deze column geef ik aan hoe ik er zelf over denk. Dit in de vorm van stereotiepen en algemeenheden. Hier zijn natuurlijk uitzonderingen op. Maar deze uitzonderingen bevestigen mijns inziens de algemene regel.

In mijn beleving past een manager, simpel gezegd, goed op de tent. De ondernemer is degene die de tent moet laten groeien. Daar waar de manager met name intern en beheersmatig is gericht, richt de ondernemer zich op (nieuwe) klanten, leveranciers en/of (strategische) partners. Een manager is continu op zoek naar op kostenbesparingen en efficiencymaatregelen. De ondernemer is veel meer bezig met nieuwe initiatieven/projecten die moeten leiden tot extra omzet en groei van de onderneming.

Het grootste onderscheid tussen een manager en een ondernemer zit mijns inziens echter in het doen. Veel mensen praten over het voor zichzelf beginnen. Het zijn er slechts weinigen die het concreet doen! Een manager kan relatief gemakkelijk, met geld van de baas, een investering onderbouwen. De ondernemer voelt het resultaat hiervan onmiddellijk in zijn of haar portemonnee. In mijn beleving is het dan ook de manager die de dingen goed doet (efficiƫnt), is het de leider die de goede dingen doet (effectief) en is het de ondernemer die het gewoon doet.

Er ontstaan vaak problemen als ondernemers manager worden of omgekeerd. Als een bedrijf groeit dan kan het gebeuren dat er op een gegeven moment van de ondernemer meer managementvaardigheden dan ondernemersvaardigheden worden verwacht. Dit is een sluimerend proces dat een hele lange tijd goed kan gaan. Maar vaak is het zo dat de ondernemer op een gegeven moment wakker wordt en denkt; wat ben ik nu aan het doen? Ben ik ondernemer en zo ja, ga ik weer ondernemen of blijf ik managen?

Het omgekeerde is ook mogelijk; een manager die ondernemer wordt. Hier komt meer bij kijken. De problemen liggen veelal niet op het zakelijke maar op het persoonlijke vlak. Vaak is er een doorbraak nodig om de keuze voor het ondernemerschap definitief te maken. Als deze keuze eenmaal is gemaakt is de rest relatief eenvoudig.

Conclusie, op zoek naar de ondernemende manager of de managende ondernemer!

Patrick Bijman

Reacties