menu

Maatschap

In een maatschap wordt meestal geen bedrijf uitgeoefend maar een beroep. Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen twee (of meer) personen. Zo kunnen zij samen inkopen doen, maar wel ieder voor zich zelfstandig hun beroep uitoefenen. Maatschappen komen veel voor bij zelfstandige beroepen als huisartsen, notarissen, advocaten, artsen, accountants en adviseurs. De samenwerking is voor de klant niet altijd duidelijk, elke maatschap deelnemer, ook wel maat genoemd, kan zelfstandig zijn beroep uitoefenen. Maar op sommige terreinen kan de maatschap een gezamelijke oplossing bieden. Zoals een gezamelijk pand, personeel (bijvoorbeeld een gezamelijke receptioniste) of gezamelijk inkopen.

Hoeveel invloed de gezamelijke maatschap op elk van de leden heeft is per maatschap afhankelijk en hangt van van de afspraken die onderling zijn gemaakt. Het enige dat volgens de wet hierin is bepaald is dat elk van de maten iets inbrengt, en deelneemt in eventuele winst.

Een maatschap hoeft niet te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel maar kan tot stand komen bij een mondelinge afspraak tussen de maten. Wel worden de afspraken onderling meestal schriftelijk vastgelegd. Dit kan via een onderhandse acte, maar ook via een notariële acte gebeuren. Zo wordt voorkomen dat er later verwarring of onenigheid afspraken kan ontstaan.

De afspraken worden onderling door de maten bepaald. Zo kan de winst 50/50 worden verdeeld, maar ook kan elk geheel voor zichzelf werken. Als er niets is vastgelegd geldt de wet. Indien er niets wordt vastgelegd hebben maten geen invloed op elkaar. Als een van de maten een overeenkomst met een derde aangaat, is alleen de maat die de afspraak aangaat hiervoor verantwoordelijk en de overige maten blijven hier standaard buiten.

Comité, commissie, werkgroep en studiegroepen
Voor samenwerkingsverbanden welke niet op een bepaald beroep, maar op een activiteit, dienst of gebeurtenis is gebaseerd, zoals een carnavalscommissie, of de plaatselijke klaverjasavond met de buurt, is geen bepaalde rechtsvorm. Echter vaak zijn er wel financiële gevolgen aan zo’n onderneming. De samenwerking is meestal niet in statuten of reglementen vastgelegd maar voor de bank is het wel noodzakelijk dat er een aanspreekpunt is dat hoofdelijk aansprakelijk is voor eventuele onverwachte zaken. Hiervoor wordt veel een onderhandse acte opgesteld van een maatschap, waarbij er een penningmeester wordt aangesteld. Deze wordt door de overige deelnemers vaak gemachtigd om voor de financiën te mogen handelen.