Kleine bedrijven minder gedigitaliseerd

Kleine bedrijven minder gedigitaliseerd

Kleine bedrijven zijn in ons land minder ver met digitalisering dan ondernemingen met meer personeel. Zo heeft de helft van de bedrijven met twee werknemers de bedrijfsvoering niet of nauwelijks gedigitaliseerd.

In Nederland heeft bijna één op de drie bedrijven de bedrijfsvoering veel of bijna volledig gedigitaliseerd. Een iets groter percentage (36) procent zegt juist niet of nauwelijks aan digitalisatie te doen, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Mate van digitalisering valt samen met bedrijfsgrootte

Het lijkt erop dat de mate waarin bedrijven digitaal ondernemen afhangt van de grootte van een onderneming. En dat is ergens ook logisch: voor een onderneming met 500 man personeel is het kostentechnisch makkelijker om allerlei processen te digitaliseren, terwijl bij een onderneming met maar twee man in dienst het juist loon om dingen nog met de hand te doen.

Digitalisering volgens het CBS.

Digitalisering is natuurlijk een breed begrip, dat tal van zaken omvat. Maar de kern is dat informatie naar een digitale vorm wordt omgezet. Een voorbeeld van meer digitalisering is een groeiende toepassing van e-factureren. Zo werd in 2018 bijna het dubbele aantal e-facturen verstuurd in vergelijking met het jaar ervoor. Van 8 procent in 2017 naar 14 procent een jaar later.

Elektronische factuur verdrijft de papieren versie

Ook elektronische facturen die geen e-facturen zijn, zoals bijvoorbeeld facturen die als pdf worden verstuurd, zijn populairder geworden. In 2016 werd 41 procent van de facturen op deze manier verstuurd, terwijl dat percentage twee jaar later al was opgekropen tot 60 procent. Het aandeel papieren facturen is daarmee gehalveerd: van 51 procent in 2016 naar 26 procent twee jaar later.

De wijze van factureren.

Gebruik ERP-systemen vrijwel gelijk

Ook het gebruik van ERP-systemen, om zo de informatie-uitwisseling tussen verschillende afdelingen te ondersteunen, is een vorm van digitalisering. Deze is echter de afgelopen tijd jaar vrijwel gelijk gebleven. In 2016 gebruikte 47 procent van de bedrijven een ERP-systeem, twee jaar later ging het om 46 procent.

Stijging in gebruik CRM-software

Wat wel een stijging zag, is het gebruik van CRM-software, dat bedoeld is om klantgegevens digitaal te beheren. In 2016 gebruikte 46 procent van de bedrijven CRM-software, terwijl dat percentage twee jaar later was opgelopen tot 55 procent van de ondernemingen met tien of meer werknemers.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten