menu

Je pand verzekeren

Met een verzekering voor je pand dek je schade die is ontstaan aan de onroerende zaken van het pand. Daaronder verstaan we alles dat niet verhuisbaar is. De bekendste verzekeringen zijn de pandverzekeringen voor brand. In sommige gevallen is er een combinatie mogelijk met inbraakschade.

Dekking pandverzekering
De pandverzekering dekt schade die is ontstaan vanuit een onzeker voorval van buitenaf. Schade aan alles dat niet verhuisbaar is in het pand valt onder de dekking. Zoals het pand zelf, inclusief de vloer, verwarming, en ruiten. Alles wat niet vast zit, zoals tafels, stoelen maar in veel gevallen ook gordijnen en kasten, valt onder de inboedelverzekering.

Instinkers en breinbrekers
Bij schade aan een pand is de schade in veel gevallen direct van behoorlijke omvang. Bijvoorbeeld bij brand bestaat de kans op tonnen aan schade. Het is dan ook niet zo vreemd dat verzekeraars bij eventuele schade meer dan gemiddeld nagaan of de brand logischerwijs te verhelpen was door de ondernemer. Vraag bij het afsluiten van de verzekering dan ook even om de aan te raden veiligheidsmaatregelen van de verzekeraar en tips of zelfs verplichtingen vanuit de verzekeraar voor de locatie en de inrichting van het gebouw.

Noodzaak & kosten verzekering
Tenzij je de kosten van een eventuele brand prima zelf kunt dragen is het verzekeren van je pand eigenlijk een noodzakelijk iets. Het waardeverlies bij een eventuele schade is in de meeste gevallen gewoonweg niet zelf op te vangen. Zeker bij een hypotheek op het pand wordt het door de hypotheekverstrekker meestal verplicht om het pand te verzekeren.

Indien niet verzekerd
Als je als ondernemer geen pandverzekering afsluit kun je door bijvoorbeeld brand of waterschade voor enorme kostenposten komen te staan. Indien het door een eventuele hypotheekverstrekker niet al verplicht is, is het afnemen van een pandverzekering daarom in bijna alle gevallen raadzaam.