Jaarrekening maken

De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. De inhoud van dit jaarlijkse overzicht bestaat uit een balans, een resultatenrekening, een toelichting op deze onderdelen, het kasstroomoverzicht en soms een accountantsverklaring.

Lees verder

Kwart miljoen bedrijven te laat met jaarrekening

Nog steeds zijn veel bedrijven in Nederland te laat met het inleveren van de jaarrekeningen bij het handelsregister. Eind vorig jaar had bijna dertig procent van de bijna 900.000 bv's en nv's in Nederland de verplichte deponering van de cijfers over 2017 nog niet in orde.

Verder lezen

Jaarrekening vaak te laat ingeleverd

Nederlandse bedrijven leveren hun jaarrekening vaak te laat in. Slechts 43 procent van de ondernemingen doet dit op tijd. Dit komt waarschijnlijk met name door de nieuwe verplichting om jaarrekeningen digitaal te deponeren.

Verder lezen

Jaarrekening voor kleine bedrijven niet langer verplicht

Jaarrekening voor kleine bedrijven niet langer verplicht

Kleine bedrijven gevestigd in een EU-land mogen worden vrijgesteld van de plicht om een jaarrekening op te stellen. Dit is op woensdag 10 maart 2010 door het Europees Parlement besloten. Concreet geldt de nieuwe vrijstelling voor bedrijven met minder dan 10 werknemers en een balanstotaal dat lager is dan een half miljoen euro.

Verder lezen